Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Vem var "den svenske mannen"?

Linn Areskoug

Linn Areskoug

Linn Areskoug, doktorand vid Högskolan i Gävle, undersöker  i sin avhandling "Den svenske mannens gränsland. Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit"  den nationalistiska svenska föreställningsvärlden i det tidiga 1900-talet.

Den 13 maj försvarar Linn Areskoug sin avhandling vid Uppsala universitet.

Lidmans romaner uppvisar en konservativ syn på det nationella som också omfattar ett borgerligt mansideal. Huvudpersonerna i Silfverstååhlsviten är unga män från samma adelssläkt. De representerar olika manliga roller som bonden, affärsmannen, den militäre mannen, upptäckaren och prästen. Förenande för alla dessa män är den utvecklingsprocess de genomgår från vilsna ynglingar till mogna, svenska män. Genom prövningar stärks deras manlighet och de visar sig också värdiga den "manliga" roll de kommer att axla som "samhällets stöttepelare". Dessa romaner har inte studerats ur ett genusperspektiv tidigare.

Ambivalens gentemot moderniteten


I romanerna uttrycks en ambivalens gentemot moderniteten. Den svenska nationens förhållande till det moderna gestaltas genom de unga männens utvecklingsprocesser. Samtidigt som de måste bli engagerade samhällsmedborgare och bejaka det moderna, bör de undvika att sugas upp i den nya tiden som också beskrivs som tumultartad och destruktiv. Släktskapet och historien är ett skydd och någonting fast att vara förankrad i, och utgör också en central referensram för det nationella. Dock finns det en risk för de unga männen att förlora sig i det förgångna, att bli alltför introspektiva och som en följd feminiserade eller omanliga. Det nationalistiska sammanhang som utformas i Silfverstååhlsviten omfattar både dåtiden, samtiden och framtiden. I denna undersökning studeras hur den svenske mannen konstrueras i föreställningen om ett modernt gränsland.

Handlingskraft och självkontroll står fortfarande högt i kurs


Bilden av mannen som formulerades i ett nationalistiskt sammanhang för ett decennium sedan kan te sig främmande för dagens män. Dock finns det flera element som är framträdande i den samtida manlighetens olika formationer som kan spåras tillbaka till den manlighetsdiskurs som formulerades kring 1910. Nationell hängivenhet är kanske ett utspelat kapitel idag, men andra högt skattade värden som handlingskraft och självkontroll är egenskaper som fortfarande står högt i kurs. I dagens individualistiska samhälle, med ett stort intresse för självförverkligande, är mannen som gör sitt liv till ett projekt i allra högsta grad levande.

- Vid undervisning om genus, litteraturvetenskap och idéhistoria på högskolor och universitet kan avhandlingen ge ett bra tillskott säger Linn Areskoug.

- Min avhandling ger också en intressant historisk bild av manlighet. Dessutom så finns det mycket att hämta för den som är intresserad av nationalism.

Den 13 maj kl. 13.15 försvarar Linn Areskoug sin avhandling i Geijersalen, Engelska parken Uppsala universitet.

För mer information, v v kontakta:
Linn Areskoug, doktorand Akademin för utbildning och ekonomi
E-post: lag@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-05-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)