Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle startar landets första högskoleutbildning för personer med utvecklingsstörning

Till hösten 2011 inleder Högskolan i Gävle en satsning som är unik på akademisk nivå i Sverige. En högskoleutbildning som är anpassad för studenter med utvecklingsstörning och som förbereder för arbete med hälsa.
- Personer med utvecklingsstörning är en grupp med förutsättningar som hittills inte tillgodosetts inom den akademiska utbildningen. Det finns idag ingen utbildning som riktar sig till denna studentgrupp. Fram till nu har personer med utvecklingsstörning varit utestängda från möjligheten att studera vid högskola eller universitet, förklarar Tomas Boman, universitetsadjunkt i socialt arbete.

Studenterna läser 120 högskolepoäng under tre år. I den första omgången kommer antalet studieplatser vara begränsat till 8. Utbildningen är förlagd till SUH, Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott, i Bollnäs och Högskolan i Gävle.

- Utbildningens metodik och pedagogik anpassas till målgruppens förutsättningar och bedrivs som en distansutbildning. Studenterna läser ett flertal ämnen inom hälsoområdet, säger Kennet Fröjd, som är chef för SUH.

Efter examen är målet att studenterna ska kunna vara verksamma inom bland annat dagcenterverksamhet, gruppboende och äldreomsorg och arbeta med hälsofrämjande aktiviteter.

Pressmöte. Måndagen den 16 maj, kl 9.30 inbjuds media till ett pressmöte om bland annat bakgrunden till den särskilda samverkan mellan SUH och högskolan som har lett fram till den första högskoleutbildningen för personer med utvecklingsstörning. Deltar gör representanter för både Högskolan i Gävle och SUH. Pressmötet äger rum i styrelserummet, Högskolan i Gävle.

För mer information, kontakta:
Tomas Boman, universitetsadjunkt i socialt arbete, 026-64 82 19 eller 070-349 54 88
Kennet Fröjd, chef SUH, 070-534 17 72

 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-05-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)