Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Klartecken för rätt att utfärda förskollärarexamen: Högskolan i Gävle startar det nya förskollärarprogrammet till hösten med stort intresse från studenter

Högskoleverket godkänner den förnyade ansökan från Högskolan i Gävle och ger högskolan rätt att utfärda förskollärarexamen.
-Beskedet är mycket glädjande. Högskolan i Gävle har en lång tradition av att utbilda förskollärare och att vi nu kan fortsätta den traditionen innebär en trygghet för länets förskolor i deras långsiktiga kompetensförsörjning, säger rektor Maj-Britt Johansson.
I december avslog Högskoleverket ansökan för examinationsrätt för det nya förskollärarprogrammet från ett antal av landets högskolor och universitet, däribland Högskolan i Gävle. Samtidigt gavs möjligheten att till den 1 mars komma in med en förnyad ansökan.

- Förskollärarprogrammet har länge varit det i särklass mest efterfrågade av våra lärarutbildningar. Våra lärare har hög kompetens och lång erfarenhet som pedagoger. Därför är vi nu lika glada över det positiva beskedet som vi var överraskade i december, kommenterar Åsa Morberg, chef för akademin för utbildning och ekonomi.

 
Stort intresse från studenterna redan från start.  
Under tiden sedan i december och Högskoleverkets avslag fram till nu har ansökningsperioden för läsåret 2011/2012 passerat. Det har varit möjligt att söka till förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle, med en tydlig  information om att högskolan vid tiden för ansökan till det nya läsåret är utan examinationsrätt. Mer än 700 personer har sökt.

 
- Det visar att vår förskollärarutbildning har gott rykte. Vi satsar på att fylla alla studieplatser och ser fram emot att utveckla utbildningen tillsammans med nya och befintliga studenter, säger Åsa Morberg.

 
- HSV:s beslut innebär också att Högskolan i Gävle har legitimitet att erbjuda kompetensutveckling för förskollärare. Behovet av kompetensutveckling är mycket stort. 

 

 
För mer information, v v kontakta:
Åsa Morberg, chef akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 85 23 eller 070-329 85 23
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-05-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)