Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle får klartecken att även starta det nya grundlärarprogrammet

  
Den förnyade ansökan om grundlärarexamen från Högskolan i Gävle är godkänd och Högskoleverket ger högskolan rätt att utfärda examen för båda inriktningarna mot förskoleklass och årskurs 1-3 respektive mot årskurs 4-6. Examensrätt för inriktning mot arbete i fritidshem har dock inte beviljats.
- Det är mycket positivt att vi nu kan erbjuda alla delar i den nya lärarutbildningen. Vi har examensrätt för samtliga fyra program när den nya utbildningen införs till hösten — förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

I december avslog Högskoleverket ansökan för examinationsrätt för det nya grundlärarprogrammet från ett antal av landets högskolor och universitet, däribland Högskolan i Gävle. Samtidigt gavs möjligheten att till den 1 mars komma in med en förnyad ansökan.

- Vi är glada över att ett intensivt ansökningsarbete från vår sida har gett resultat. Högskolan i Gävle kan i och med dagens besked från HSV fortsätta att vara en resurs för grundskolorna i Gävleborgsregionen, säger Åsa Morberg, chef för akademin för utbildning och ekonomi.

 
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem beviljades inte.
Högskolans förnyade ansökan om examensrätt för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem har inte beviljats. Ansökan är godkänd i alla aspekter utom en — lärarresursen bedöms inte vara tillfredsställande, i synnerhet gäller detta den som avser barns kommunikation och språk-, läs- och skrivutveckling samt kompetensen som är inriktad mot det fritidspedagogiska området. Övriga aspekter — utbildningsmiljö, styrdokument, undervisning, kurslitteratur och examination samt säkring av examensmål — är tillfredsställande, enligt Högskoleverkets bedömargrupp.

- Den enda kritik vi får är på en punkt som är tämligen lätt att åtgärda. Så snart vi har gjort nödvändiga rekryteringar, har vi för avsikt att återkomma till HSV med en ansökan om inriktningen mot arbete i fritidshem, säger Maj-Britt Johansson.

 
För mer information, v v kontakta:
Åsa Morberg, chef akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 85 23 eller 070-329 85 23
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)