Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Det går att minska sin migrän

Kerstin Hedborg
Kerstin Hedborg, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle visar i sin forskning att det går att minska sin migrän genom att träna sig i att hantera vardagsstressen. Hon undersöker i avhandlingen "Migraine and Stress" hur 55 vuxna med migrän reagerat när de följt ett utbildnings- och träningsprogram under en sexmånadersperiod.

Hantera vardagsstressen


- Nu är det vetenskapligt bevisat att det går att minska sin migrän genom att träna sig i att hantera vardagsstressen. Dessutom fungerar det utmärkt att ta till sig denna kunskap via Internet, säger Kerstin Hedborg.

Femtiofem vuxna med migrän har följt ett utbildnings- och träningsprogram på nätet under en sexmånadersperiod. De har fått ta del av kunskaper om stressfysiologi, och vilken betydelse kost, fysisk aktivitet, sömn, känslor, attityder och tankemönster har för att hantera stress. Dessutom träningsråd om hur man kan förändra sitt beteende på dessa punkter. Några har också fått prova massage.

"Internetdagbok"


Parallellt med detta har man bokfört sina migränsymptom och sin medicinering och svarat på enkäter om hur man mår med hjälp av en "Internetdagbok".

Vid slutet av behandlingen hade drygt 40 procent av deltagarna minskat sin migrän till mindre än hälften medan endast 15 procent av deltagarna i kontrollgruppen hade samma minskning efter att ha tillämpat ett avslappningsprogram som enda behandling.

Deltagarna ansåg att de delar av programmet som handlade om tankar och känslor var mest givande, däremot sågs ingen extra lindring av migränen hos de som praktiserade massage.

Förändringar i läkemedelsförbrukning


Kerstin Hedborg studerade samtidigt förändringar i läkemedelsförbrukning och nivåer av stresshormonet cortisol. Under studiens gång fann hon att samtidigt som läkemedlens effektivitet ökade gick den totala läkemedelsförbrukningen ner i proportion till den minskade symptomnivån, medan ingen skillnad i cortisolnivåer kunde ses.

En anmärkningsvärd könsskillnad sågs avseende vilka typer av läkemedel som användes. Kvinnor var betydligt mer benägna att använda triptaner, vilka var de effektivaste läkemedlen hos både män och kvinnor. Detta väcker funderingar om män med migrän har större behov av att optimera sin medicinering.

Ytterligare tecken på att stress är betydelsefullt för migränsjukdomen visades i en separat studie gällande personlighetsdrag hos 150 individer med migrän. Jämfört med en normalgrupp bestod den största skillnaden i att de studerade individerna var mer stresskänsliga, samt generellt sett också hade lägre aggressivitet och var mindre äventyrslystna.

Sjukdom nummer 19


Sammanfattningsvis visar resultaten på ett nytt sätt att nå stora delar av befolkningen med en effektiv, beteendeinriktad behandling av en sjukdom som av WHO listats som nummer 19 av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen.

Den 14 oktober försvarar Kerstin Hedborg sin avhandling i Rosénsalen, Akademiska sjukhuset.

För mer information, v v kontakta:
Kerstin Hedborg, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Tel: 026-64 82 09
E-post: khg@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)