Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2011-10-31


1,3 miljoner kronor till forskning om lärares yrkeskarriär

Göran Fransson och Anneli Frelin, båda fil. dr. inom Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle, får 1,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sin forskning om lärares yrkeskarriär.
Göran Fransson och Anneli Frelin, som forskar inom området utbildningsvetenskap, medverkar i projektet "Väg-skäl — En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor". Forskningsstudien har fokus på en grupp lärare som började arbeta 1994. I studien sätts fokus på hur lärarnas yrkeskarriärer sett ut och hur lärares professionella utveckling tagit form under åren fram till dags dato.

 
Projektet löper över tre år och sker i samverkan med forskare vid Linnéuniversitetet, där också projektet har sin huvudhemvist. Göran Fransson och Anneli Frelin ansvarar för ett av tre delprojekt.

 
"Väg-skäl" är ett av 39 projekt (14 procent) som beviljats medel från Vetenskapsrådet av totalt 279 ansökningar om projektbidrag. Sammanlagt har medel om nära 65 miljoner kronor beviljats.

 
- Det är ett glädjande besked och ett kvitto på att Vetenskapsrådet anser att vi är en stark forskningsmiljö, säger Göran Fransson, som också samordnar Forskargruppen Induction som de båda Gävle-forskarna är verksamma i.

 
Läs mer om Vetenskapsrådets fördelning av forskningsmedel på www.vr.se

 

För mer information, v v kontakta:
Göran Fransson, universitetslektor, Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 86 39 eller 070-321 29 09

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)