Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


1,3 miljoner kronor till forskning om lärares yrkeskarriär

Göran Fransson och Anneli Frelin, båda fil. dr. inom Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle, får 1,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sin forskning om lärares yrkeskarriär.
Göran Fransson och Anneli Frelin, som forskar inom området utbildningsvetenskap, medverkar i projektet "Väg-skäl — En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor". Forskningsstudien har fokus på en grupp lärare som började arbeta 1994. I studien sätts fokus på hur lärarnas yrkeskarriärer sett ut och hur lärares professionella utveckling tagit form under åren fram till dags dato.

 
Projektet löper över tre år och sker i samverkan med forskare vid Linnéuniversitetet, där också projektet har sin huvudhemvist. Göran Fransson och Anneli Frelin ansvarar för ett av tre delprojekt.

 
"Väg-skäl" är ett av 39 projekt (14 procent) som beviljats medel från Vetenskapsrådet av totalt 279 ansökningar om projektbidrag. Sammanlagt har medel om nära 65 miljoner kronor beviljats.

 
- Det är ett glädjande besked och ett kvitto på att Vetenskapsrådet anser att vi är en stark forskningsmiljö, säger Göran Fransson, som också samordnar Forskargruppen Induction som de båda Gävle-forskarna är verksamma i.

 
Läs mer om Vetenskapsrådets fördelning av forskningsmedel på www.vr.se

 

För mer information, v v kontakta:
Göran Fransson, universitetslektor, Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 86 39 eller 070-321 29 09

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)