Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolans första egna doktorander börjar sin utbildning

Doktorander Byggd Miljö
2010 fick Högskolan i Gävle rätt att ge forskarutbildning inom profilen Byggd miljö. Nu börjar Högskolans tre första egna doktorander sin utbildning och om fem år kommer de att ta sina doktorsexamina.
- Det är en milstolpe för oss och ett led i att realisera vår forskningsstrategi. Tidigare har doktorander kunnat gå sin utbildning här, men tagit sin doktorsexamen vid ett annat lärosäte. Att vi nu kan ge egna forskarutbildningar gör vårt utbildningsutbud än mer attraktivt, säger rektor Maj-Britt Johansson.

De tre doktoranderna är Anatole Nöstl, Gottfried Weinberger och Jonas Preisz.

Anatole Nöstl genomförde sin grundutbildning vid Lunds universitet där han avslutade med en magisterexamen i psykologi och en kandidatexamen i statistik. Hans forskningsämne är miljöpsykologi och forskningsprojektet behandlar huvudsakligen frågan om hur människan använder tidigare erfarenheter för att i viss mån predicera framtiden. Målet är att få en bättre bild av hur hjärnan hanterar och anpassar sig till förändringar i omgivningen.
 
Gottfried Weinberger gjorde sin grundutbildning på Högskolan i Gävle. Det som började med en bastermin mynnade ut i ekonomiingenjörsprogrammet och avslutades sedan med magisterexamen i energisystem.
 
Jonas Preisz har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och industriell ekologi från Chalmers Tekniska Högskola.

 
Gottfried Weinberger och Jonas Preisz bedriver båda sin forskning i projektet Klimatneutralt Gävleborgs län år 2050, i samarbete med regionala organ som Region Gävleborg, Länsstyrelsen och Gävle Energi. Forskningsämnet är att planera och utforma regionens framtida, hållbara energisystem. Genom alternativa scenarier ska Gävleborgs utsläpp av växthusgaser minskas och i slutändan leda till ett netto nollutsläpp 2050. Gottfried Weinberger ägnar sig åt det övergripande regionala energisystemet, medan Jonas Preisz svarar för transportsidan.

-Att ha egen forskarutbildning ökar möjligheten att locka fler till doktorandstudier. Dessutom stärker detta våra forskningsprofiler, vilket i sin tur innebär större chans att få externa forskningsmedel, säger Jonas Boustedt, studierektor forskarutbildning.
 

För mer information, v v kontakta:
Jonas Boustedt, studierektor forskarutbildning, 026-64 87 72 eller 070-676 69 98
Anatole Nöstl, doktorand, 073-624 58 55
Gottfried Weinberger, doktorand, 073-461 31 92
Jonas Preisz, doktorand, 070-663 88 92

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)