Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Hörselprojekt får 2,8 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond

 
Patrik Sörqvist
Ett forskningsprojekt som ska ge ett nytt perspektiv på hur vår hörsel styrs av selektiv uppmärksamhet får externt stöd genom 2,8 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond. Patrik Sörqvist, docent i kognitiv hörselvetenskap vid Högskolan i Gävle, leder projektet.
Vad är det som gör att vi kan följa en röst bland ett myller av andra röster? En mängd psykologiska teorier tävlar om att ge det bästa svaret.

I projektet "Ett nytt perspektiv på selektiv uppmärksamhet: Finns det ett samband mellan hörselns kognitiva och fysiologiska mekanismer?" ska Patrik Sörqvist söka nya svar. Projektet har konsekvenser för teorier om selektiv uppmärksamhet. Det tydligaste tillämpningsområdet återfinns i förståelsen av hörselnedsättningar.

- Debatten handlar i huvudsak om var filtreringen av de röster vi inte vill lyssna på sker. Vissa menar att den sker tidigt — innan det irrelevanta materialet bearbetas, medan andra anser att filtreringen sker sent när bearbetningen har börjat, säger Patrik Sörqvist.

Att det finns samband mellan kognitiva förmågor och förmågan att kontrollera i vilken utsträckning irrelevant ljud bearbetas har tidigare forskning som Patrik Sörqvist bedrivit visat. Inom fysiologisk/biologisk forskningstradition har man funnit att örats yttre hårceller är involverade i att filtrera irrelevant ljud.

- I detta nya projekt kommer vi att sammanföra psykologiska och fysiologiska/biologiska teorier och metoder för att undersöka om det finns ett samband mellan kognitiva förmågor och förmågan att kontrollera de yttre hårcellernas respons på ljud. Ett sådant samband skulle visa att kognitiva förmågor modulerar filtreringen av irrelevat ljud och att filtreringen äger rum mycket tidigt i informationsprocessen, redan i innerörat.

I projektet kommer en doktorand att anställas i Linköping. Från Linköpings Universitet deltar i projektet också professorerna Jerker Rönnberg och Stefan Stenfelt.

 

 
För mer information, v v kontakta:
Patrik Sörqvist, docent i kognitiv hörselvetenskap, Akademin för teknik och miljö, 026-64 85 42 eller 070-208 14 40

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)