Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Forskning om lärares arbete får 3,2 miljoner

   
Göran Fransson, Anneli Frelin och Jan Grannäs, samtliga fil. dr. vid Högskolan i Gävle får sammanlagt 3,2 miljoner kronor från AFA Försäkring för sin forskning om lärares arbete.
Anneli Frelin och Jan Grannäs, forskare inom området utbildningsvetenskap vid Akademin för utbildning och ekonomi, får 1,7 miljoner kronor för att undersöka hur lärar-elevrelationer i skolans informella miljöer kan motverka hot och våld i skolan.

Göran Fransson och Anneli Frelin får cirka 1,5 miljoner för en delstudie i ett projekt som undersöker lärares engagemang och där mätningarna följs upp och upprepas under en längre tid. Projektet genomförs i samverkan med forskare från Linnéuniversitetet.

- Det är ett glädjande besked och ett kvitto på att den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Högskolan i Gävle är stark, säger Annika Elm Fristorp, ämnesansvarig.

 


Stor tilldelning under 2011.


Ämnesgruppen för didaktik, som de tre forskarna är verksamma inom, har varit lyckosam när det gäller att få externa forskningsmedel beviljade. Under 2011 har ämnesgruppen fått totalt cirka 7 miljoner kronor i externa forskningsmedel av olika anslagsgivare.

I november fick Göran Fransson och Anneli Frelin även 1,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, liksom Fredrik Lindstrand, universitetslektor, som fått 1,5 miljoner kronor för att medverka i ett projekt med hemvist vid Stockholms universitet. Dessutom har universitetsadjunkt Annika Elm Fristorp fått 900 000 kronor från Energimyndigheten.

 
Mer information om AFA Försäkrings fördelning av forskningsmedel, www.afaforsakring.se.

 

 
För mer information, v v kontakta:
Göran Fransson, universitetslektor, Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 85 42 eller 070-321 29 09

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)