Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle och University of Botswana samarbetar om forskning i matematik och naturvetenskap i lärarutbildningen

Ett samarbetsprojekt finansierat av Sida och botswanska staten med forskare från lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle och universitetet i Botswana startar i januari 2012. Syftet är att utveckla undervisningen i förskolor och grundskolor i matematik och naturvetenskap på ett sätt som kan bidra till att främja jämställdhet och ökad kunskap om påverkan på klimat och miljö.
Forskningen sker i samarbete med University of Botswana under perioden 2012-2015. Målet är att bygga upp ämnesdidaktisk forskning samt internationellt utvecklingssamarbete i matematik och naturvetenskap för förskola och grundskola i de båda länderna.
 
- I projektet medverkar forskare, lärarutbildare, verksamma lärare, lärarstudenter samt elever både i Botswana och Sverige. Projektet involverar olika nivåer av utbildningssystem och projektresultaten kopplas direkt till undervisning i matematik och naturvetenskap, säger projektledare Lottie Hultgren Finnström, Högskolan i Gävle.

 
I projektet ingår även att skapa ett Science Centre i Gaborone i ett samarbete mellan University of Botswana, University of North West i Sydafrika och Högskolan i Gävle. Science Centre ska vara en gemensam arena för forskning, undervisning samt kompetensutveckling för verksamma lärare inom lärarutbildning, skola och förskola.

 
Projektets fokus är brett och Högskolan i Gävle representeras av lärare och forskare från samtliga tre akademier. Förutom Lottie Hultgren Finnström från Akademin för hälsa och arbetsliv deltar från Akademin för teknik och miljö Iiris Attorps (matematik), Eva Kellner (biologi) och Göran Nordström (fysik) samt från Akademin för utbildning och ekonomi Kerstin Bäckman, Annie Hammarberg och Inger Hedman (samtliga inom didaktik).

 
Sida stödjer med 4 miljoner. För de första två åren är den totala budgeten 7,8 miljoner kronor. Finansieringen utgörs av medel från i huvudsak Sida (4 mnkr) och Botswana (2,8 mnkr).

 

 
För mer information, v v kontakta:
Lottie Hultgren Finnström, Akademin för hälsa och arbetsliv, 00267-392 21 07 eller 00267- 7 540 86 60
Eva Kellner, Akademin för teknik och miljö, 026-64 87 50
Iiris Attorps, Akademin för teknik och miljö, 026-64 87 86

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)