Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskoleverket lämnar avslag på ansökan om rätt att examinera civilingenjörer

Högskoleverket lämnar avslag på ansökan från Högskolan i Gävle om rätten att examinera civilingenjörer inom elektronik. Beskedet har lämnats i dag.
- Vi hade hoppats på ett positivt besked. Det hade i så fall blivit den första civilingenjörsutbildningen i Gävleborg. Nu får vi jobba vidare för att slipa på de delar i vår utbildning av elektroingenjörer som inte helt motsvarar kraven för en civilingenjörsexamen och återkomma med en ny ansökan, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

Högskoleverkets bedömargrupp — med sakkunniga professorer från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Linköpings universitet — har genomfört en lång granskning och efter ett år lämnat sitt utlåtande för beslut av universitetskanslern.

- Lärarresurser och lärarkapacitet bedöms vara tillfredsställande, liksom utbildningskvalitet och infrastruktur med laboratorium o. s. v. Det centrala i Högskoleverkets bedömning är dock att området elektronik är för snävt för att utgöra kärna i en civilingenjörsutbildning, säger Bengt Eriksson, chef för Akademin för teknik och miljö.

Högskolan i Gävle utbildar idag för olika ingenjörsyrken: automations-, byggnads-, data-, ekonomi-, elektronik- och energisystemingenjör samt utbildning av högskoleingenjörer inom materialteknik.

- En civilingenjörsutbildning i Gävle skulle vara ett viktigt komplement och öppna nya möjligheter för invånarna i Gävleborg som har landets lägsta eftergymnasiala utbildningsnivå. Elektroingenjörer är en efterfrågad yrkesgrupp på arbetsmarknaden, säger Magnus Isaksson, chef för avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.

För ytterligare information, v v kontakta:
Magnus Isaksson, chef för avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, 026-64 82 49 eller 070-360 82 49

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2012-01-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)