Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Naturen som kraftkälla

för cancersjuka

Att vistas i naturen kan ge kraft och styrka att hantera svåra situationer. Forskning vid Högskolan i Gävle visar att många människor som drabbats av cancer, söker sig till naturen för att må bättre under och efter sjukdomen.
I en studie under ledning av Fereshteh Ahmadi, professor vid Akademin för hälsa och arbetsliv, har 2 355 personer boende i Sverige och som har/har haft cancer besvarat en enkät om så kallade coping-metoder. Coping handlar om hur människan hanterar stressfyllda och känlsomässigt krävande situationer.

 
Resultaten visar att naturen är den viktigaste coping-metoden. Två av tre som besvarat enkäten (68 procent) säger att vistelser i naturen till stor eller ganska stor del har varit en hjälp för att må bättre under/efter sjukdom.

 
Den näst viktigaste metoden är att lyssna på naturliga ljud som fågelsång och vind. 66 procent av de svarande anger att detta i stor eller ganska stor utsträckning har hjälpt dem att må bättre under sjukdomen.

Att promenera eller delta i någon aktivitet utomhus, kommer på tredje plats.

 
Hälften av de svarande uppger att de sökt kontroll över sin situation själva utan att be om Guds hjälp, medan 34 procent uppger att deras liv kan vara del av ett större, högre sammanhang. En tredjedel menar att böner har hjälpt dem under sjukdomsperioden, men tidigare forskning visar att böner i Sverige inte nödvändigtvis har med religion att göra.

Forskarna menar, att de här resultaten kan användas i cancervården, t.ex. genom att skapa hälsofrämjande trädgårdar som patienter kan vistas i eller möjligheter för patienter att vara ute i naturen.

 

 
För ytterligare information, v v kontakta:
Fereshteh Ahmadi, professor och forskningsledare, Akademin för hälsa och arbetsliv, 026-64 82 70

 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2012-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)