Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Gävleforskare gör miljövinster  och sänker kostnaderna för telekomindustrin

Per Landin

Per Landin doktorand vid Högskolan i Gävle som försvarar sin avhandling den 7 juni, visar i sin forskning hur man genom att lära sig förstå de störningar som uppstår i trådlösa kommunikationssystem får möjlighet att konstruera mer effektiva förstärkare.

Per Landin undersöker i sin avhandling "Digital Baseband Modeling and Correction of Radio Frequency Power Amplifiers" hur störningar som uppkommer då man tvingas använda allt starkare förstärkare kan minska.

Att beskriva störningar


Det finns metoder som förbättrar signalkvaliteten samtidigt som det är möjligt att höja energieffektiviteten. En sådan metod som blivit populär de senaste åren är "digital predistorsion".  Metoden kräver dock att man matematiskt kan beskriva störningar som förstärkaren introducerar i signalen.

Det är just detta område Per Landins avhandling fokuserar på. Hur man beskriver (modellerar) effektförstärkare för radiofrekvensapplikationer.

Att konceptuellt förstå störningarna


Avhandlingen visar hur man kan motivera användandet av en viss typ av modeller samt hur man förbättrar prestandan hos dessa modeller. Detta gör att korrektionsmetoderna kan förbättras när störningarnas form är kända men det bidrar även till att öka förståelsen för hur störningarna i en effektförstärkare uppträder. Genom att konceptuellt förstå störningarna är det möjligt att konstruera förstärkare som har lägre störningsnivåer.

Mycket lovande resultat


Metoder för att förändra signalen så att den bättre passar förstärkarna har testats experimentellt i kombination med "digital predistorsion".  Resultaten är mycket lovande och visar att verkningsgraden hos effektförstärkarna kan höjas mellan 1.5 och 3 gånger samtidigt som signalkvaliteten är acceptabel.

- Detta är ett mycket viktigt resultat för exempelvis telekomindustrin genom att det går att sänka kostnaderna och reducera de negativa miljöeffekterna av hög elförbrukning i telekommunikationsnäten säger Per Landin

Den 7 juni kl 13.00 försvarar Per Landin sin avhandling i hörsal 33:202, Högskolan i Gävle

För mer information v v kontakta:
Per Landin, doktorand i elektronik, Högskolan i Gävle
Tel: 026- 64 85 78
E-post: perlan@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2012-06-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)