Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Folkhälsovetenskapen behöver utvecklas ytterligare för att höja kvaliteten

Folkhälsovetenskap på kandidatnivå vid Högskolan i Gävle får bedömningen bristande kvalitet i Högskoleverkets nationella kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen. För att få omdömet hög kvalitet måste nödvändiga åtgärder vara genomförda senast inom ett år.

Ett ungt ämne


- Folkhälsovetenskap är ett ungt ämne på Högskolan i Gävle, inrättades som examensämne så sent som 2007 och är fortfarande under uppbyggnad. Rekrytering av fler lärare pågår samtidigt som vi utvecklar kvaliteten vidare, kommenterar Nader Ahmadi, chef för Akademin för hälsa och arbetsliv.

Högskoleverkets kritik riktas mot ett av de fyra målen för undervisningen, det vill säga att studenterna ska visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

- Folkhälsovetenskap ingår som huvudämne i det hälsopedagogiska programmet. Den första C-kursen i folkhälsovetenskap genomfördes först vårterminen 2010, vilket innebär att de första uppsatserna i folkhälsovetenskap inom programmets ram examinerades då. I HSV:s utvärdering är det uppsatser från de två därpå följande studentkullarna som har utvärderats, förklarar Ann-Sofie Hiswåls, chef för avdelningen för arbets- och hälsovetenskap.

Sedan starten för fem år sedan har - som del i ett kontinuerligt och intensivt utvecklingsarbete - en revidering av programmet skett. En ny utbildningsplan är framtagen och godkänd och införs för studenterna som börjar läsåret 2012/2013.

intensivt utvecklingsarbete


Framför allt har upplägget kring det vetenskapliga förhållningssättet i utbildningen stärkts i den nya utbildningsplanen. I början av utbildningen presenteras studenten för "forskningskartan" inom teori och metod för att så tidigt som möjligt bekanta sig med det vetenskapliga perspektivet. 
- Vi fortsätter nu ett intensivt utvecklingsarbete som ska leda fram till att vi inom ett år har nått en högre kvalitet i folkhälsovetenskap, säger Ann-Sofie Hiswåls.

För ytterligare information, v v kontakta:
Nader Ahmadi, chef Akademin för hälsa och arbetsliv, 070-428 39 65

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2012-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)