Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan startar fadderverksamhet för nya studenter

 
Högskolan i Gävle startar fadderverksamhet för nya studenter. Syftet är att ge stöd till nya studenter att få en bra studiestart. Inför terminsstarten anordnas den 20 augusti tillsammans med Gefle studentkår en heldagsutbildning för studenter som ska vara faddrar. Nästan 300 faddrar från sju studentföreningar kommer att utbildas under dagen.
Att känna sig välkommen till Högskolan den första tiden som student är viktigt för att klara av studiestarten och i förlängningen även för att fullfölja studierna.
 
Att vara fadder innebär ett ansvar gentemot Högskolan, studentkåren, studentföreningarna och framför allt gentemot de nya studenterna. En fadder har en viktig roll i mottagandet av de nya studenterna och ska finnas till hands, vara ett stöd och guida studenterna till en bra och rolig studiestart.

 
- För att faddrarna ska känna sig trygga i sin roll har Högskolan tillsammans med Gefle studentkår utarbetat en strukturerad fadderutbildning.  Den är ett viktigt led för att välkomna nya studenter på ett bra och tryggt sätt, säger Marie-Louise Holmberg, Studenthälsan vid Högskolan i Gävle.

 
Utbildningen sträcker sig över en dag och består av följande pass:

 

  •   Rektor hälsar välkommen och berättar om högskolan
  •   Bra att veta som fadder
  •   Information från studentföreningarna
  •   Vikten av lika villkor
  •   Alkoholens påverkan
  •   Akut omhändertagande av skadad person

 
- Fadderutbildningen ska utvärderas och tanken är att denna ska bli ett stående inslag inför varje terminsstart, säger Marie-Louise Holmberg.

 

För mer information, v v kontakta:
Marie-Louise Holmberg, Studenthälsan, 026-64 86 63
Lisa Olsson, avd för studentservice, 026-64 86 84

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2012-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)