Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Samarbete ger energi åt ingenjörsutbildning

Efter starten för två år sedan fyller idag högskoleingenjörsutbildningen i energisystem sina studieplatser. Framgången för utbildningen - frukten av ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle Energi - är satsningen på Co-op-utbildningar. Intresset från branschen är stort.
 
Högskolan i Gävle och Gävle Energi AB undertecknade 2010 ett samarbetsavtal om grundutbildning och forskning. Förutom högskoleingenjörsutbildningen i energisystem har samarbetet bland annat inneburit fyra nya doktorander.

 
- När vi skrev avtal inom forskning och utbildning var söktrycket lågt på utbildningen. Vi såg att med framtida utmaningar med ny teknik, energieffektiviseringar och framtida pensionsavgångar inom energibranschen skulle det bli svårt att säkerställa ny kompetens. Vi förstod tidigt att samarbetet inom Co-op kan skapa både en attraktiv och aktuell utbildning samtidigt som det leder till en mer långsiktig rekryteringsstrategi för företagen, säger Per Laurell, VD för Gävle Energi.

 
Sedan Co-op-utbildning infördes på Högskolan i Gävle har antalet förstahandssökande till utbildningsplatserna inom Energisystemingenjörsprogrammet ökat från 15 förstahandssökande 2009 till 39 förstahandssökande till innevarande läsår 2012/2013.

 
Sannolikt bidrar insikten hos studenter att arbetsmarknaden inom dessa områden är ljus och att Co-op-utbildning attraherar.

 
- Vi har en lång erfarenhet med arbetsintegrerade utbildningar inom det tekniska området. Co-op ger inte bara studenter och företag stora fördelar utan även Högskolan gynnas av det nära samarbetet. De nära kontakterna med företagen ger oss möjlighet att hålla en både attraktiv och aktuell utbildning, säger Bengt Eriksson, chef för Akademin för teknik och miljö vid Högskolan i Gävle.

 

Co-op är attraktivt för både studenter och företag


Co-op, Cooperative Education, innebär att studenterna varvar teori med betalda arbetsperioder på ett företag. Det ingår fyra arbetsperioder på vardera tio veckor i utbildningen, vilket leder till en treårig examen med nästan ett års arbetslivserfarenhet. Studenterna har ett rejält försprång på arbetsmarknaden när de blir klara med sina studier. För företagen är det ett ypperligt sätt att säkerställa framtida medarbetare.
 

Kombinationen av teori och arbete gör att studenterna är väl rustade inför framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Flera av studenterna har idag fått både sommarjobb och timanställning på företagen.

 
Till sommaren 2014 kommer den första kullen att gå ut från Energisystemingenjörsprogrammet.

 
- Genom att tydligt profilera och informera om Högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet inom området Byggd Miljö, tror vi att relevansen ska bli uppenbar för regionen. Vi är nämligen övertygade om att vi kommer att kunna visa på praktiska tillämpningsområden för den teoretiska utbildningen inom energisystemområdet, till exempel vid förestående renoveringar av bostadsbeståndet i det så kallade miljonprogrammet, säger Högskolans rektor Maj-Britt Johansson.

 
- Efter att Högskolan 2010 fick rätt att själv examinera för licentiat- och doktorsexamen kan vi bidra till såväl excellens i discipliner inom området Byggd Miljö som vidgat tillträde för personer även från vår egen region — en demokratisk uppgift för Högskolan i Gävle.

 

Fakta från VHS (Verket för högskoleservice)


Till höstterminen 2009 var antalet förstahandssökande per studieplats 0,75 (15 sökande till 20 studieplatser). Höstterminen 2012 är antalet 1.95 (39 sökande till 20 studieplatser).

 
För mer information, v v kontakta:
Per Laurell, VD Gävle Energi, 070-414 04 79
Magnus Lemoine, samordnare för Co-op-utbildning, Högskolan i Gävle, 073-070 89 02
Bengt Eriksson, chef Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle, 070-695 60 12

 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2012-11-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)