Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle inleder samarbete med Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation om antidopning

Högskolan i Gävle inleder ett samarbete med Professor Arne Ljungvist Anti-Doping Foundation. Satsningen syftar till att starta nya utbildningar och bedriva bred forskning inom området antidopning.

Missbruk av prestationshöjande preparat förekommer inte enbart inom idrotten, utan används också i samhället i stort. Dopning är därmed ett folkhälsoproblem, inte längre bara en idrottslig fråga.

Professor Arne Ljungqvist har som läkare lång erfarenhet av idrott, nationellt som internationellt, och även problemet med dopning inom idrotten. Han är professor emeritus vid Karolinska institutet och bland annat hedersledamot i Internationella Olympiska Kommittén (IOK), ordförande för IOK:s medicinska kommission, f d ordförande i Sveriges Riksidrottsförbund samt vice ordförande i World Anti-Doping Agency, WADA.


Nationellt och internationellt

Utifrån profilen hälsofrämjande arbetsliv bedriver Högskolan i Gävle både utbildning och forskning inom ämnet idrottsvetenskap. Läsåret 2012/2013 har startats ett idrottsvetenskapligt utbildningsprogram och forskning inom ämnet inriktas särskilt mot antidopning.

- Genom ett samarbete med Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation hoppas vi kunna ytterligare utveckla vår utbildning och forskning kring antidopning som samhälleligt problem. Högskolan i Gävle kan bli ledande inom den svenska forskningen och positionera sig starkt även på en internationell marknad, kommenterar Nader Ahmadi, chef för Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle.

Professor Arne Ljungqvist

Inom Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation engagerar sig Arne Ljungqvist åt att förhindra att dopning sprider sig i samhället, främst genom utbildningsinsatser i olika former.

- Jag är oerhört glad över att Högskolan i Gävle så kraftfullt är engagerad i utbildning och forskning inom idrottsvetenskap med speciell inriktning på antidopning. Med det intresse som Högskolan visar för detta ämne, känns det mycket stimulerande att vara med på den workshop som nu hålls den 5 december. Jag ser också fram emot att vid detta tillfälle fastställa stiftelsens och Högskolans gemensamma ambitioner inom antidopningsarbetet, genom att underteckna vårt samarbetsavtal, säger professor Arne Ljungqvist.

Samarbetet mellan Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation och Högskolan i Gävle har bland annat inneburit ett bidrag till det internationella symposiet ”Doping as a public health issue” som hölls i Stockholm i september 2012 och framtagning av en kursbok som baseras på material från konferensen.


Samarbetsavtal

I samband med en gemensam workshop om antidopning i Gävle den 5 december undertecknas samarbetsavtalet mellan de båda parterna. Länsstyrelsen i Gävleborgs län, som sedan tidigare har ett samarbete med Högskolan i Gävle om kunskapsspridning inom detta område, är en av medfinansiärerna.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak – vilket utgår från riksdagens nationella ANDT-strategi från 2011. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.


För mer information, v v kontakta:

Arne Ljungqvist, professor, ordförande i Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation, 070-259 61 68

Nader Ahmadi, chef Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle, 026-64 81 97 eller 070-428 39 65

Göran Svedsäter, ämnesansvarig idrottsvetenskap, Högskolan i Gävle, 0047-9 059 73 57


Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2012-12-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)