Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Två miljoner till forskning om rektorer och lämplighetsprövningen av nya lärare

Forskarna Göran Fransson, Anneli Frelin och Jan Grannäs vid
Högskolan i Gävle får 2,1 miljoner kronor från AFA Försäkring för sin forskning om rektorers arbete kopplat till lärarlegitimationsreformen.

Göran Fransson, Anneli Frelin och Jan Grannäs – som samtliga är verksamma inom Akademin för utbildning och ekonomi – forskar inom området utbildningsvetenskap och kommer under åren 2013-2015 att genomföra projektet ”Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare. En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation”.

Studiens syfte är att studera hur införandet av lärarlegitimationen med introduktionsperiod och lämplighetsprövning av de nya lärarna förändrar förutsättningar för rektorers arbetsvillkor, kompetens och yrkesroller. Centralt är att studera hur rektorer hanterar dessa förändringar och vad det betyder för såväl lärares som rektorers yrkesprofession.

Angelägen forskning på det nationella planet

Förutom de medel som Högskolan i Gävle satsar stöds forskningsprojektet med 2,1 miljoner kronor av AFA Försäkring. Projektet är ett av totalt 16 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 34,3 miljoner kronor från AFA Försäkring.

- Det är ett glädjande besked och ett kvitto på att AFA Försäkring anser att vi är en stark forskningsmiljö och bedriver forskning som har hög kvalitet och som är angelägen på det nationella planet, säger projektledare Göran Fransson, samordnare av forskningsgruppen Induction inom vilken de tre Gävleforskarna ingår.

Fokus på utveckling under den första tiden

Forskningsgruppen har fokus på professionell utveckling under den första tiden i ett yrke, på professioner och professionalism, på stöd och mentorskap samt på relationen akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis. Gruppen genomför för närvarande flera projekt kring mentorskap och introduktionsperioden för lärare och förskollärare. Två andra externfinansierade projekt handlar om lärares arbete respektive om relationer mellan lärare och elever.


För mer information, v v kontakta:
Göran Fransson, universitetslektor, Akademin för utbildning och ekonomi, 070-321 29 09
Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2012-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)