Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Gävleforskare maximerar resurserna vid studier av arbetshälsa

Mahmoud Rezagholi, doktorand vid Högskolan i Gävle, har i sin forskning undersökt metoder att mer kostnadseffektivt samla in och bearbeta data om arbetsbelastning. Disputationen äger rum den 30 januari.


För att man på en arbetsplats ska kunna förstå samband mellan arbete och hälsa och förändringar i arbetsmiljön, är det viktigt att ha mätmetoder som ger så mycket information som möjligt för en rimlig kostnad.


Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning

Mahmoud Rezagholi forskar på området kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning.  Mahmoud Rezagholi har i sin forskning vidareutvecklat befintliga teorier och metoder för ekonomiska utvärderingar av olika sätt att samla in data.

Han har bl.a. sett att den mest arbetsbesparande metoden vid videobaserade bedömningar också är den mest kostnadseffektiva, trots att den ger lite sämre statistiska resultat. Den metod som vanligtvis anses vara bäst är alltså inte nödvändigtvis den smartaste att använda ur ett kostnadsperspektiv.

Denna avhandling tar på ett systematiskt sätt fram procedurer för kostnadseffektiv resursanvändning när man skattar arbetsbelastningar. Procedurerna kan även tillämpas för skatta övriga exponeringsvariabler säger Mahmoud Rezagholi.

Studierna i avhandlingen innehåller svar till viktiga forskningsfrågor som först och främst är av tydligt praktiskt intresse inom yrkesmedicin.

Optimera datainsamlingar vid observation

Mahmoud Rezagholi har också utvecklat en metod för optimering av datainsamlingar vid observationsstudier, så att man innan genomförande av en studie kan bestämma vilken mätstrategi som kommer att vara billigast då en viss prestanda eftersträvas, eller – motsvarande – ge den bästa prestandan vid en viss budget.


Mahmoud Rezaghol disputerar den 30 januari, kl 13.00 vid Uppsala Universitet i Frödingsalen vid Arbets- och miljömedicin med avhandlingen "Cost-efficient designs for assessing work-related biomechanical exposures".

Opponent är Göran Hägg, docent vid KTH. Huvudhandledare har varit SvendErik Mathiassen, professor, Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle.

Det är också möjligt att ta del av disputationen via Adobe Connect.För mer information, v v kontakta:
Mahmoud Rezaghol, doktorand, Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, 026-64 87 57

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)