Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Ämnet svenska får betyget hög kvalitet i Högskoleverkets utvärdering

Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) har i den nationella kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen bedömt att ämnet svenska vid Högskolan i Gävle håller hög kvalitet.

Sammanlagt har 23 utbildningar i ämnet svenska eller svenska i kombination med nordiska språk vid 13 lärosäten utvärderats. Tre av dessa utbildningar får omdömet bristande kvalitet. Sex utbildningar får betyget mycket hög kvalitet.

Bland de 14 utbildningar som bedöms ha hög kvalitet återfinns svenska på kandidatnivå vid Högskolan i Gävle.

- Vår kandidatutbildning innehåller både de traditionella språkvetenskapliga kunskaperna och kunskaper om vad som är kännetecknande för den moderna svenskans situation, säger Ulrika Serrander, ämnesansvarig för svenska språket.

Handledning av uppsatser sköts av tre lektorer och en docent med olika språkvetenskapliga specialområden. Lärarkåren har med andra ord en bred kompetens och det finns en tydlig forskningsanknytning i undervisningen.

- Detta är vi mycket glada för att Universitetskanslersämbetet har uppmärksammat genom att ge oss betyget hög kvalitet.

Svenska ges som ämne i ämneslärarutbildningen och även i Programmet för professionellt skrivande, som har startats under läsåret 2012/2013. Ämnet finns också som fristående kurser på A-, B- och C-nivå.

- Svenska har en viktig position för utbildningen vid Högskolan i Gävle.  Ämnet är en av grundplåtarna i den fortsatta utvecklingen av humaniora som område vid vår högskola, säger Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi.

För ytterligare information, v v kontakta: Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 88 83 eller 070-655 88 83

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-02-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)