Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle på andra plats när prestationsgrad inom distansutbildning mäts

När Universitetskanslersämbetet mäter prestationsgraden bland studenter inom distansutbildning, kommer Högskolan i Gävle på andra plats bland landets samtliga lärosäten.

Universitetskanslersämbetet jämför helårsstudenter 2004/05 och 2009/10 och hur många poäng de har tagit till och med höstterminen 2011. Under perioden har prestationsgraden sjunkit från 81 till 78 procent. Skillnaderna mellan utbildningar och mellan lärosäten är stora.

Stor skillnad mellan campusstudenter och distansstudenter

Mellan distansstudenter och campusstudenter läsåret 2009/10 är skillnaden i prestationsgrad stor, bland campusstudenter 81 procent, bland distansstudenter endast 56 procent.

Inom distansutbildning är fristående kurser den vanligaste studieformen. 74 procent av alla helårsstudenter på distans läsåret 2009/10 läste fristående kurser. Kurser inom juridik-samhällsvetenskap och humaniora-teologi dominerar.

Högskolan i Gävle den näst högsta prestationsgraden inom distansutbildning

Den genomsnittliga prestationsgraden är 48 procent – många lärosäten med omfattande distansutbildning ligger i närheten av genomsnittet. Den högsta prestationsgraden, 61 procent, finns bland studenter vid Linköpings universitet. Därefter – med 57 procent – följer Högskolan i Gävle, som också har den högsta prestationsgraden bland lärosäten som läsåret 2009/2010 hade fler än 1 000 helårsstudenter inom fristående kurser på distans inom juridik-samhällsvetenskap och humaniora-teologi.

- Även om vi under senare år radikalt har minskat antalet fristående kurser inom Högskolan och särskilt inom Akademin för utbildning och ekonomi, har vi lyckats förvalta den höga kompetensen i att pedagogiskt och tekniskt genomföra nätbaserad utbildning. Det är en kompetens som under många
år har gjort Högskolan i Gävle känd för en hög kvalitet på distansutbildning, kommenterar Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi.

Kvinnors prestationsgrad sjunker

Universitetskanslersämbetets analys visar vidare att kvinnor har högre prestationsgrad än män. Dock har kvinnornas genomsnittliga prestationsgrad minskat mer under perioden.

Läsåret 2004/05 var prestationsgraden bland kvinnor som studerade på distans 14 procentenheter lägre än bland dem som studerade på campus. Läsåret 2009/10 var skillnaden 24 procentenheter.

Av de stora yrkesexamensprogrammen – med fler än 1 000 helårsstudenter läsåret 2009/10 – hade sjukgymnastprogram den högsta prestationsgraden; 96,5 procent. Den lägsta prestationsgraden hade
högskoleingenjörsprogram med 82,3 procent.

Prestationsgrad definieras som i vilken omfattning studenterna tar de högskolepoäng de varit registrerade för. Om en student tar alla sina registrerade poäng, är prestationsgraden 100 procent.


För mer information, v v kontakta:
Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64
8 83 eller 070-655 88 83


Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-03-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)