Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle får tillstånd att utfärda examen för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Universitetskanslersämbetet har beslutat att ge tillstånd till Högskolan i Gävle att utfärda examen för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

-Det är ett styrkebevis att vi återfår examenstillståndet för inriktningen mot arbete i fritidshem. Sedan tidigare har vi examenstillstånd för grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 respektive mot årskurs 4-6. Lärarutbildningarna vid Högskolan i Gävle är viktiga för kompetensförsörjningen till grundskolorna och gymnasieskolorna i Gävleborgsregionen. Av studenterna på lärarprogrammen kommer 70 procent från den egna regionen, kommenterar
Högskolans rektor Maj-Britt Johansson.

När den nya lärarutbildningen infördes 2011 fick Högskolan i Gävle examenstillstånd inom samtliga fyra program – förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare,

För inriktningen mot arbete i fritidshem inom grundlärarprogrammet blev dock examensansökan inte godkänd. Utbildningsmiljö, styrdokument, undervisning, kurslitteratur och examination samt säkring av examensmål bedömdes alla vara aspekter som höll god kvalitet. Den enda aspekt som inte bedömdes vara tillfredsställande var lärarresursen.

- Den aspekten har vi nu förstärkt. Alla pusselbitar som vi har strävat efter i lärarutbildningen är på plats. Det vi gör nu är att i dialog med skolorna i länet kontinuerligt utveckla en bra utbildning för lärare på alla nivåer, säger Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi.


För mer information, v v kontakta:
Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 88 83 eller 070-655 88 83


Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-04-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)