Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Renare luft med nya filtermaterial

Ebenezer Twumasi Afriyie

Ebenezer Twumasi Afriyie

Ebenezer Twumasi Afriyie, doktorand i byggvetenskap vid Högskolan i Gävle, presenterar i sin avhandling  en ny generation filtermaterial  för att rena luft till skolor, samlingslokaler och bostäder.

Avhandlingen  "Preparation and Evaluation of New Nanoporous Silica Materials for Molecular Filtration and for Core Materials in Vacuum Insulation Panels" försvaras på KTH den 16 april.

Intresset är stort för bättre filtertekniker

Forskningen avhandlar utveckling av nya typer av nanoporösa kiselbaserade material för rening av luft och för isolering av t ex byggnader.

Tekniken tillämpas både i processindustrin och i den byggda miljön, t ex för att rena luft till skolor, samlingslokaler och bostäder. Forskningen är i högsta grad både akademiskt och industriellt intressant.

Nanoporösa material

Nanoporösa material för gasrening och värmeisolering har studerats och utvecklats för att användas inom många områden. Vidare användning har hittills begränsats på grund av höga kostnader.

Men den globala miljörörelsen för ren luft och minskning av värme och energiförbrukning kräver att nya och bättre nanoporösa material utvecklas för att möta de nya utmaningar som dagens material inte kan uppfylla.

Denna avhandling presenterar en syntes av nya nanoporösa kvartsmaterial samt tillämpningen av dessa material för molekylär filtrering och värmeisolering.


Ebenezer Twumasi Afriyie

Ebenezer Twumasi Afriyie, kommer ursprungligen från Ghana och har därifrån en kandidatexamen i Material Science and Engineering vid Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Han har även en Masterexamen i kemiteknik från Luleå tekniska universitet och blir nu teknologie doktor vid KTH och Högskolan i Gävle.


Tisdag den 16 april kl. 13.00 presenteras avhandlingen i sal B2, Brinellvägen 23, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.För mer information v v kontakta:
Ebenezer Twumasi Afriyie, doktorand byggvetenskap, Akademin för teknik och miljö,
Tel: 070 — 97 48 7 51

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-04-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)