Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


3,5 miljoner för forskning om att kombinera fysiskt och mentalt arbete för återhämtning

Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, får drygt 3,5 miljoner kronor av AFA Försäkring för att ta reda på hur fysiskt och mentalt arbete kan kombineras för att ge bättre återhämning.

Människor som har monotona arbeten och har svårt att variera sina arbetsuppgifter riskerar att drabbas av belastningsskador.

I forskningsprojektet som ska ledas av Svend Erik Mathiassen ska försök utföras på kvinnor som arbetar som biomedicinska analytiker i vården och inom kemisk industri med att pipettera, det vill säga att flytta vätskor och lösningar mellan provrör. Att pipettera är ett exempel på repetitivt arbete.

Till det fysiska och enformiga arbetet fogas uppgifter som ställer mentala och kognitiva krav. Det handlar med andra ord om att uppfatta, tänka, minnas och bedöma. Hypotesen är att mentala krav efter ett fysiskt arbete kan ge bättre återhämtning av den trötthet man fått från det fysiska arbetet – och tvärtom.

- Syftet med forskningsprojektet är att ta fram principer för hur man på bästa sätt kan kombinera olika arbetsuppgifter för att minska trötthet, och därmed kanske belastningsskador, säger Svend Erik Mathiassen.

Hälsofrämjande arbetsliv

Forskningen om belastningsskador och arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle bedrivs inom den ena av Högskolans två forskningsprofiler, Hälsofrämjande arbetsliv. Forskningen bedrivs främst vid Högskolans Centrum för belastningsskadeforskning. Andra områden inom profilen är folkhälsa, vård och hälsa, psykologi och socialt arbete. Det nya projektet bedrivs i ett samarbete med miljöpsykologigruppen inom Högskolans andra profil, Byggd miljö.

FAS-centrum

Högskolan i Gävle, genom Centrum för belastningsskadeforskning, tilldelades 2009 ett FAS-centrum av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Detta ges till särskilt excellenta forskningsmiljöer och innebär en finansiering med 5 miljoner kronor årligen under tio år.


För mer information, v v kontakta:
Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning, 070-678 81 58


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)