Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle startar masterprogram i religionsvetenskap med ny examensrätt

Universitetskanslersämbetet ger Högskolan i Gävle tillstånd att utfärda masterexamen i området religionsvetenskap. Det innebär att ett nytt tvåårigt masterprogram med en unik inriktning kan starta redan till hösten 2014.

Högskolan i Gävle har byggt upp en stark kompetens inom ämnet religionsvetenskap, där lärare och forskare har hög kompetens.

- Beskedet från Universitetskanslersämbetet är mycket glädjande och är ett kvitto på att alla de medarbetare på akademin som har arbetat med ansökan har gjort ett bra arbete. Religionsvetenskap är ett viktigt ämne för oss som finns både i lärarutbildningen och som huvudområde i Människa-natur-religionsprogrammet, kommenterar Svante Brunåker, chef för Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan.

Det nya masterprogrammet är utformat, så att det tar hänsyn till Högskolans verksamhetsidé om en hållbar livsmiljö. Religionsvetenskapen bidrar med perspektiv som t.ex. rör etiska och existentiella frågeställningar.

Bidrar till Hälsofrämjande arbetsliv. Religionsvetenskapen bidrar också till det ena av Högskolans två profilområden, Hälsofrämjande arbetsliv, genom perspektiv som rör existentiell/andlig meningsorientering.

Masterprogrammet är uppbyggt för att ge ett brett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv på religion och kultur. Religion betraktas som en kulturell företeelse, vars betydelse och funktion är i ständig förändring, i historia och nutid. Programmet fokuserar särskilt på interaktionen mellan kultur och religion, liksom mellan individ och samhälle. Syftet är att ge studenten historiska kunskaper liksom nutidsorientering.

Fyra fördjupningar. Studenterna kommer att kunna välja mellan fyra fördjupningar, som utgår från teman som redan idag finns på kandidatnivå vid Högskolan:

  •  Miljö, hälsa och arbetsliv
  •  Holistiskt ledarskap
  •  Religionens plats i det postsekulära samhället
  •  Religion och folktro i historia och nutidMasterprogrammet i religionsvetenskap som beräknas starta till hösten 2014 blir den första tvååriga masterutbildning vid Akademin för utbildning och ekonomi och markerar akademins första steg i arbetet med en kommande tredje forskningsprofil för Högskolan i Gävle, säger Svante Brunåker.

För mer information, v v kontakta:
Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 88 83 eller 070-655 88 83
Peder Thalén, professor och ämnesansvarig religionsvetenskap, 026-64 86 45
Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-05-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)