Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Forskning som visar hur sopor kan bli till värme och kyla

Shahnaz Amiri, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle, visar i sin forskning på de stora vinster som ligger i att mera utnyttja kraftvärmeverken för att producera fjärrvärme och fjärrkylsystem men också biogassystem i Sverige.


Shahnaz Amiri disputerade den 10 juni vid Linköpings universitet med avhandlingen "Economic and Environmental Benefits of CHP-based District Heating Systems in Sweden” där hon undersöker de ekonomiska och miljömässiga vinster kraftvärmen (CHP) i hög grad kan bidra till genom att använda energi som annars skulle gå till spillo.

- Resultaten kan användas som ett beslutsunderlag för framtida investeringar inom energisystem, främst kraftvärmebaserad fjärrvärme och fjärrkylsystem, men också biogassystem i Sverige, säger Shahnaz Amiri.

- Kommunala och privata fjärrvärmebolag men också allmänheten berörs, eftersom avhandlingen även belyser hur elpriser och styrmedel inverkar på våra befintliga och framtida energisystem. Andra länder inom EU har också nytta av resultaten, eftersom dessa tar hänsyn till en systemsyn med fokus på de globala koldioxidutsläppen.

Tre utmaningar

Framtidens energisystem och därmed även klimatet påverkas av många faktorer, såsom energitillgångar, efterfrågan på energi, energipolicy och valet av energitekniska lösningar.

De framtida energisystemen står inför tre viktiga utmaningar: den ständigt växande efterfrågan på energi i världen, problemet med minskande energitillgångar samt den ökande koldioxidhalten i atmosfären och även utsläppen av andra växthusgaser och deras påverkan på klimatförändringarna.

Angeläget att öka energieffektiviteten

Det blir alltmer angeläget att öka energieffektiviteten och att välja ett energisystem som också är kostnadseffektivt. Fjärrvärme och fjärrkyla baserade på kraftvärme (CHP) kan i hög grad bidra till ökad effektivitet.

I sin studie visar Shahnaz Amiri att CHP-baserad fjärrvärme och fjärrkyla som nyttjar olika energikällor kan bidra till mer kostnadseffektiva energisystem som även ger minskade globala koldioxidutsläpp.

Också elproduktion i kraftvärmeverk, speciellt i högeffektiva kraftvärmeverk med en kombination av ång- och gasturbiner med naturgas, kan avsevärt minska den globala miljöpåverkan som vår energianvändning har.

Styrmedel viktiga

Inte bara el- och bränslepriserna utan också styrmedel är viktiga för att främja kraftvärmebaserad fjärrvärme och fjärrkyla. En slutsats från modelleringarna är att de styrmedel som finns i dagens Sverige utgör starka incitament för kraftvärme och har en liknande effekt som att använda externa kostnader.


För mer information, v v kontakta:
Shahnaz Amiri, universitetsadjunkt i energiteknik, Akademin för teknik och miljö vid Högskolan i Gävle, 070-969 11 14Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-06-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)