Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Start för Reesbe – den första företagsforskarskolan vid Högskolan i Gävle

Nu går startskottet för den första företagsforskarskolan vid Högskolan i Gävle, Reesbe, som inriktas på resurseffektiva energisystem i byggd miljö. Reesbe finansieras med medel från KK-stiftelsen och drivs tillsammans med högskolorna i Dalarna och Mälardalen. Företagsforskarskolan invigs vid ett seminarium i morgon torsdag den 19 september.


Högskolan i Gävle har tilldelats 22 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att driva Reesbe. Som grund för projektet finns examinationsrätten för forskarexamen i byggd miljö, en av Högskolans två forskarprofiler. Sedan två år tillbaka ger Högskolan i Gävle doktorandutbildning i ämnena energisystem, inomhusklimat och miljöpsykologi. För Reesbe kommer sammanlagt 12 doktorander att anställas.

Samverkan med 16 företag

Reesbe kommer att drivas i nära samverkan med näringslivet i Gävleborg, Dalarna och Mälardalen. Totalt deltar 16 olika företag i företagsforskarskolan. Samarbetet med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola innebär bland annat att ytterligare handledningsresurser kan ges till forskarskolan.

- I Reesbe kommer forskningen att koncentreras på energi, hållbar utveckling och byggd miljö. Det är centrala faktorer i människans värld och därför kommer denna forskning att ha betydelse regionalt i Gävleborg, Dalarna och Mälardalen, men också nationellt, kommenterar Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle.

- Högskolan i Gävle har en stark forskningsmiljö med utgångspunkt i profilen byggd miljö och samarbetet med två andra lärosäten förstärker kopplingen till näringslivet. I Reesbe finns det stora möjligheter att nå resultat som har ett värde även i den internationella forskningen. Det här är en satsning som mycket väl passar in i KK-stiftelsens inriktning, säger Madelene Sandström, VD
KK-stiftelsen.

- Kärnan i Reesbe är samverkan, högskolor som samarbetar med en stor grupp företag som representerar flera olika branscher. Vi tar tillvara kompetens och erfarenheter från flera håll och skapar resultat i form av ny kunskap som kommer många till nytta, säger Per Laurell, VD Gävle Energi och ordförande i Reesbe.

Företagsforskarskola

En företagsforskarskola är en samarbetsmodell där näringslivet och forskningen möts och samverkar. Forskningen bedrivs främst av doktorander som är anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid lärosätet. Resultatet av forskningen visar sig som regel i goda akademiska resultat och genom att näringslivets konkurrenskraft ökar när produkter, tjänster och processer förbättras och utvecklas.

Invigning och seminarium

Reesbe invigs den 19 september vid ett seminarium på Grand Elite Hotel i Gävle, med start kl 13.00. Drygt 60 gäster deltar och representerar bland annat finansiärer, näringsliv och de tre deltagande lärosätena.

Program presenteras nedan.

Media är välkomna att delta vid seminariet.

För mer information, v v kontakta:
Ewa Wäckelgård, programdirektör Reesbe, 070-167 91 01
Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen, 08-566 481 00 eller 07x-


Program for the industrial graduate school Reesbe

19 September 2013

12.00 LunchModerator for the day is Bengt Magnusson, Editor inChief and European Correspondent, ERA Magazine

13.00 Reesbe program director Ewa Wäckelgård and Reesbe board chairman Per Laurell welcome you

13.15 Reesbe an important step towards a sustainable living environmentVice chancellor at University of Gävle Maj-Britt Johansson (host for Reesbe)

13.30 Industrial graduate schools – an important part of the Knowledge Foundation’s missionCEO KK-foundation Madelene Sandström

13.45 Challenges for reaching resource efficient energy systems for built environment – an academic perspectiveReesbe evaluation committee professor Svend Svendsen, professor Hazim Awbi and professor Sven Werner. Dialogue on stage with moderator.

14.15 Reesbe as a key facilitator for strengthening energy research at Dalarna UniversityVice chancellor at Dalarna University Marita Hilliges

14.30 Future Energy Center at Mälardalen UniversityHead of School Business Society and Engineering Mälardalen University Thomas Wahl

15.00 Coffee break

15.30 Energy efficiency in an energy system perspectiveCEO Swedish District Heating Association Ulrika Jardfelt

15.45 Cost-effectiveness in reaching (conflicting) environmental goalsSABO energy expert Per Holm

16.00 A holistic view on electricity generationCEO Swedenergy Kjell Jansson

16.15 Energy Efficiency in the Swedish Housing SectorSenior advisor IVA Jan Nordling

16.30 Expectations on being a Reesbe PhD studentMattias Gustafsson, Corey Blackman and Jingjing Song. Dialogue on stage with moderator.

17.00 Expectations on being a Reesbe company

17.30 Concluding remarksEwa Wäckelgård, Reesbe program director

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-09-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)