Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Söktrycket till vårterminen 2014: Antalet förstahandssökande har ökat med drygt 50 procent på fem år

När ansökningstiden för att studera på universitet eller högskola till vårterminen 2014 gick ut den 15 oktober, har 15 100 personer sökt till Högskolan i Gävle. På fem år har antalet förstahandssökande ökat med 52 procent till 6 586 personer.

Söktrycket till Högskolan i Gävle har stärkts under flera år och idag är lärosätet en av de största högskolorna i landet.

I Högskolans totala utbud om 50 program startar endast sex stycken på vårterminen. Det är Ekonomprogrammet, Företagsekonomiska magisterprogrammet (MBA), Sjuksköterskeprogrammet, Hälsopedagogiska programmet, Trädgårdsmästarprogrammet samt Bastermin (förberedelse för tekniska utbildningar).

Program prioriteras före fristående kurser

Det totala antalet sökande till vårterminen har minskat med 13 procent, från 17 500 personer vårterminen 2013 till 15 100. Förklaringen är Högskolans strategi att prioritera program före fristående kurser.

Antalet sökande till program har – trots minskningen av totala antalet sökande – också ökat, med 7 procent till 3 488 personer varav 1 298 personer har sökt i första hand.

Ekonomprogrammet på distans bland landets mest populära

Bland programmen är det framför allt Ekonomprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet som år från år lockar många studenter.

För ett år sedan placerade sig Ekonomprogrammet på distans bland de 20 mest sökta utbildningarna i första hand i hela landet. I år är noteringen ännu bättre, programmet har med 645 ansökningar avancerat från 19:e till 14:e plats och är därmed en av landets mest populära utbildningar.

- På fem år har vi vuxit till att bli en av landets största högskolor. Det är resultatet av ett attraktivt utbildningsutbud och ständiga kvalitetsförbättringar. Dessutom har en effektiv marknadsföring och en tydlig inriktning på att öka kännedomen om vad Högskolan i Gävle är och står för bidragit, säger rektor Maj-Britt Johansson.

- Att öka antalet förstahandssökande har varit en medveten satsning. Det har lett till att vi idag har näst flest förstahandssökande bland samtliga högskolor, säger kommunikationschef Johan Ahlgren.


För mer information, v v kontakta:
Johan Ahlgren, kommunikationschef, 070-645 85 60
Erika Rosén, verksamhetsstrateg, 070-191 38 45


Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)