Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle får toppbetyg för teknikämnen i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering

Högskolan i Gävle noterar ett mycket högt resultat när Sveriges teknik- och ingenjörsutbildningar utvärderas. Högskolan får toppbetyg i lantmäteriteknik, samhällsplanering och energiteknik i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen.

- Vi är den högskola som sammantaget får det bästa resultatet. Två av sju högskoleingenjörsutbildningar som fått betyget mycket hög kvalitet finns på Högskolan i Gävle. Det stärker oss i att fortsätta att utveckla teknik- och ingenjörsutbildningar som efterfrågas av marknaden, säger rektor Maj-Britt Johansson.

- Att få det högsta betyget för lantmäteriteknik, samhällsplanering och energiteknik är ett bevis för att Högskolan i Gävle håller hög klass. Alla tre är stora och viktiga ämnen som lockar många studenter och som är betydelsefulla för utvecklingen både i Gävleborg och nationellt.

16 utbildningar/huvudområden berörs. Sammanlagt har 7 utbildningar och 9 tekniska huvudområden berörts av utvärderingen. De sju utbildningarna, alla knutna till varsitt huvudområde, är:

  • Maskiningenjör med tekniskt huvudområde maskinteknik, kandidatexamen
  • Dataingenjör med tekniskt huvudområde datavetenskap, kandidatexamen
  • Elektronikingenjör med tekniskt huvudområde elektronik, kandidat- och masterexamen
  • Byggnadsingenjör med tekniskt huvudområde byggnadsteknik, kandidatexamen
  • Lantmätare med tekniskt huvudområde lantmäteriteknik, kandidatexamen
  • Ekonomiingenjör med tekniskt huvudområde industriell ekonomi, kandidat- och magisterexamen
  • Energisystemingenjör med tekniskt huvudområde energiteknik, kandidatexamen

Dessutom har två huvudområden – utan direkt koppling till ett utbildningsprogram – bedömts:

  • Huvudområde geomatik, kandidat- och magisterexamen
  • Huvudområde samhällsplanering, kandidatexamen

- Förutom fyra omdömen med betyget ”mycket hög kvalitet” får ytterligare nio utbildningar eller huvudområden ”hög kvalitet”. Sammantaget är detta ett kvitto på att teknikämnena på Högskolan i Gävle mycket väl mäter sig med andra lärosäten, säger Bengt Eriksson, chef Akademin för teknik och miljö.

Bristande kvalitet. I ett fåtal fall har brister noterats.

- Vi ska omgående analysera resultatet av UKÄ:s utvärdering. Den goda grundkompetens som dessa ämnen besitter, tillsammans med det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet, gör dock att jag bedömer att förutsättningarna är goda för att inom den uppsatta tidsramen på ett år uppfylla kraven från UKÄ, säger Bengt Eriksson.

364 teknik- och ingenjörsutbildningar har bedömts. Universitetskanslersämbetet (tidigare
Högskoleverket) utvärderar under 2011-2014 all svensk högre utbildning som kan leda till examen på grundnivå eller avancerad nivå. Läs mer på Universitetskanslersämbetets webbplats

I utvärderingen av teknik- och ingenjörsutbildningar har 364 utbildningar vid 24 lärosäten ingått. 206 utbildningar får omdömet "hög kvalitet" och 50 utbildningar omdömet "mycket hög kvalitet". 108 utbildningar bedöms ha "bristande kvalitet".För ytterligare information, v v kontakta:Bengt Eriksson, chef Akademin för teknik och byggd miljö, 070-695 60 12Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2015-01-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)