Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Första nationella konferensen om entreprenörskap

Högskolan i Gävle arrangerar för första gången en nationell konferens om entreprenörskap. Den 12-13 november samlas företagare, konsulter, forskare och studenter kring diskussioner om entreprenörskap och lärande.

Konferensen ska tillvarata engagemang, kunskap och nytänkande inom området entreprenörskap, samverkan och lärande. Ambitionen är att lyfta frågeställningar och pröva idéer som leder till nya produktiva snittytor mellan individer och verksamheter.

Entreprenörskapskonferensen vänder sig till:

- Anställda och beslutsfattare verksamma i organisationer, myndigheter och företag
- Företagsfrämjare (rådgivare och finansiärer)
- Personer med koppling till skola (lärare, skolledare, vägledare, föräldrarepresentanter)
- Forskare
- Högskolestuderande
- Politiker

Satsning på entreprenörskap

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet behöver därför anpassa sig för att kunna möta samhällets förändringar.

- Högskolan i Gävle satsar på entreprenörskap i exempelvis lärarutbildningsprogrammen. En master som är under utveckling har ett kursutbud med entreprenörskap och lärande. Högskolan i Gävle följer regeringens strategi – entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom barns och ungdomars
hela skoltid från förskolan till och med universitetet, säger Åsa Morberg, docent vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Uppdrag från Skolverket

Högskolan i Gävle har Skolverkets uppdrag att utbilda inom området.
Entreprenörskap kan vara en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och omformar dem till idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. Med en sådan definition blir det en angelägenhet för hela
högskolan.

- Entreprenörskap är ett pedagogiskt förhållningssätt i lärosalar, lika mycket som en kunskap om egenföretagande. Entreprenörskap handlar om att locka fram och utveckla barns och ungas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar och upp genom
hela utbildningssystemet.

Entreprenöriell uppläggning

Konferensens uppläggning är entreprenöriell, d.v.s. den genomförs med den s.k. Open Space-tekniken och dokumentationen av det som sägs är rent digital. En konstnär ljudsätter de diskussioner som förs och framför ett verk baserat på det som sägs. Hur låter en konferens? Det entreprenöriella upplägget är alltså också experimentellt.

Konferensprogram

Konferensprogrammet har följande huvudpunkter:

Dag 1 – den 12 november

13.00 Konferensinledning
13.30 – 17.30 Open Space-sessioner

Dag 2 – den 13 november

8.30 – 11.00 Open Space-sessioner
11.00 – 12.00 Avslutande diskussion

Entreprenörskapskonferensen äger rum i foajén utanför Högskolans aula Valhall, Kungsbäcksvägen 47 i Gävle.

Tre personer som deltar i sessioner och diskussioner är Ragnar Åsbrink, undervisningsråd vid Skolverket, Irene Bogren, Sandbacka Park i Sandviken och Bengt Söderhäll, universitetslektor i didaktik, Högskolan i Gävle.

Media är välkomna att delta i/ besöka konferensen.


För mer information, v v kontakta:
Åsa Morberg, docent Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 85 23 eller 070-329 85 23

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)