Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Miljöpsykologer deltar i europeiskt forskningsprojekt om barn med hörselnedsättningar

Miljöpsykologer vid Högskolan i Gävle ingår i ett europeiskt projekt som under fyra år ska arbeta för att förbättra rehabiliteringen av barn med hörselnedsättningar. Högskolan i Gävle är en av nio partner i det EU-finansierade forskningsprojektet iCARE.

iCARE som forskningsprojekt har två överordnade målsättningar. Det handlar dels om att kombinera forskning inom olika discipliner för att utveckla nya metoder, procedurer och träningsprogram för barns auditiva rehabilitering.

Dels ska projektet lära upp och träna en ny generation forskare i att använda sig av synergin mellan olika forskningsområden (språk, psykologi, audiologi, teknik, specialpedagogik) för att optimera talkommunikation hos barn med nedsatt hörsel.

Fyraårigt projekt

Projektet finansieras med medel från EU, cirka 36 miljoner kronor under perioden 2014-2017.

Högskolan i Gävle har två särskilda uppgifter inom ICARE. Den ena är att forska på normalhörande barn om hur deras minne och inlärning påverkas av olika akustiska miljöer. Den andra är att träna och utbilda yngre forskare.

I iCARE representeras Högskolan i Gävle av Staffan Hygge tillsammans med Patrik Sörqvist, docent i miljöpsykologi, och en blivande doktorand.

Bullerforskning får uppmärksamhet

För Högskolan i Gävle är det meriterande att vara en av deltagarna i ett stort internationellt projekt.

- Vår forskning om inlärning och buller i klassrum har en lång tradition och hos oss finns en avsevärd kunskap. Det är naturligtvis roligt att detta uppmärksammats, säger Staffan Hygge.

Test med ordlistor i skolor

I Gävle har nyligen en datainsamling vid två skolor genomförts genom att elever i åk 4 utsatts för buller med olika efterklangstider och signal/brus-nivåer. De har fått lyssna på ordlistor på svenska eller på engelska och därefter har de fått ange hur mycket de kommer ihåg av orden.

- Men det behövs inte bara strängare och skarpare regler för hur akustiken ska vara i klassrum för att vara bra för elever med hörselproblem. Också efterlevnaden av redan nu gällande riktvärden och rekommendationer för normalhörande barn måste förbättras. Ungefär hälften av alla svenska klassrum uppfyller inte normalkraven på buller och ventilation och det är åtminstone lika illa i andra länder.

Nio deltagare från sex länder

I iCARE ingår, förutom Högskolan i Gävle, Katholieke Universiteit Leuven (Belgien), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Tyskland), Radboud University Nijmegen (Nederländerna), Linköpings universitet, University College London (England), University of Macedonia (Grekland) samt två grupperingar som inte är universitet. Dessutom är sju partner från näringslivet associerade till projektet.

Bred kompetensbas

Tillsammans representerar deltagarna i iCARE en bred kompetensbas, som innefattar både teknik och andra områden: audiologi, medicin, psykologi, neurovetenskap, teknik, utbildningsvetenskap samt tal- och språkträning.

I projektet ska man också anställa ett tiotal doktorander till sig. Doktoranderna ska röra sig runt till de olika deltagande grupperna för särskild utbildning och träning i gruppernas forskningsspecialiteter.För mer information, v v kontakta:
Staffan Hygge, professor i miljöpsykologi, 026-64 81 53
Patrik Sörqvist, universitetslektor och docent i miljöpsykologi, 026-64 85 42 eller 073-658 72 03

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)