Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Världsledande arbetsmiljöforskare möts för workshop på Högskolan i Gävle

Världsledande forskare inom arbetsmiljö och belastningsskador träffas under två dagar för att under ledning av Högskolan i Gävle diskutera arbetsrelaterad muskuloskeletal ohälsa. Det är ett led i arbetet med det 10-åriga forskningsprogrammet Kroppen i arbete – från problem till potential som finansieras av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (f d FAS).

Workshopen äger rum i Sandviken den 13-15 november. Forskarna som samlas för diskussioner kommer från Danmark, Norge, Nederländerna, USA och Australien. Varje forskare tar också med sig varsin doktorand.

- Vi samlar de mest framstående forskarna inom arbetsmiljö och belastningsskador för att diskutera vilka frågor forskningen bör ägna sig åt i framtiden. Med utgångspunkt från forskarnas samtal under workshopen kommer vi att publicera en forskningsartikel i en ledande vetenskaplig tidskrift, säger Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning,

Forskning med internationellt renommé

Redan när Högskolan i Gävle 2009 tilldelades 50 miljoner kronor under tio år för att driva ett Forte-centrum om arbetsrelaterade belastningar och hälsa var detta ett bevis för den höga internationella ställning som Högskolans arbetshälsoforskning har.

- Att vi nu arrangerar och bjuder in till en internationell workshop och lockar hit de ledande forskarna inom området är ytterligare en bekräftelse på vårt internationella renommé.För mer information, v v kontakta:
Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, 070-678 81 58

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)