Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Företagsekonomi får betyget hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet granskar

Efter att tidigare ha riktat kritik ger Universitetskanslersämbetet nu ämnet företagsekonomi på kandidat- och magisternivå vid Högskolan i Gävle omdömet hög kvalitet.

- Ett mycket glädjande besked. Företagsekonomi är Högskolans största utbildningsområde och avgörande för akademins fortsatta utveckling, säger Svante Brunåker, chef för Akademin för utbildning och ekonomi.

- När vi fick kritiken från UKÄ, blev den startskottet för en omfattande omarbetning av de företagsekonomiska utbildningarna med sikte på att bibehålla en hög kvalitet och relevans i utbildningen under flera år framöver.

Utvecklingsarbetet

Utvecklingsarbetet har övergripande bestått av tre delar:

  • Programmens utbildningsplaner har arbetats om för att stärka vetenskaplig grund och ämnesmässig progression
  • Ämnets kursplaner har arbetats om, så att de tydligare och mer konkret tar sin utgångspunkt i examensmålen
  • Upplägget av och den interna organisationen kring examensarbetesprocessen har utvecklats och stärkts

- Arbetet med de kvalitetshöjande åtgärderna har på flera plan varit värdefullt för ämnet och avdelningen. Vi går stärkta ur processen och ser med tillförsikt fram emot att nu påbörja arbetet med en ansökan om masterexamensrätt i företagsekonomi, säger Tommy Gerdemark, chef för Avdelningen för ekonomi.

Brister hos 40 procent

Nära 40 procent av landets utbildningar i företagsekonomi fick omdömet bristande kvalitet när dåvarande Högskoleverket genomförde kvalitetsgranskningen under våren 2012.

För Högskolan i Gävle handlade det om två anmärkningar på kvaliteten i kandidatprogrammet och en på magisterutbildningen. Av totalt 11 punkter i utvärderingen av företagsekonomi godkändes alltså åtta.

Högskolans största ämne

Sett till antalet producerade kandidat- och magisterexamina är
företagsekonomi det största ämnet vid Högskolan i Gävle. Företagsekonomi var också det första ämne vid Högskolan som erhöll magisterexamensrätt 1994. De senaste fem åren har cirka 80 procent av Högskolan avlagda magisterexamina haft företagsekonomi som huvudområde.


För mer information, v v kontakta:
Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 88 83 eller 070-655 88 83
Tommy Gerdemark, chef Avdelningen för ekonomi, 026-64 88 26 eller 070-259 53 27

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)