Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle i topp med studenters prestationsgrad

Högskolan i Gävle placerar sig i toppen när studenters prestationsgrad inom distanskurser mäts. Det visar Universitetskanslersämbetets senaste studie.

Universitetskanslersämbetet har analyserat prestationsgraden, i vilken utsträckning studenter tar de högskolepoäng de har registrerats för, under läsåret 2010/2011. Analysen visar på ett trendbrott; de senaste årens nedgång har generellt stannat av.

Av helårsstudenterna tog 79 procent de poäng de varit registrerade för. Det är en mindre uppgång jämfört med året innan.

Studenter på program, vilka utgör nära 70 procent av helårsstudenterna, har i genomsnitt en högre prestationsgrad än studenter på fristående kurser.

Nedgången fortsätter för fristående kurser

Trendbrottet med en avstannande nedgång gäller dock inte fristående kurser på distans. Här finns den lägsta prestationsgraden, 63 procent, och den fortsätter att minska.

I mätningen av prestationsgrad för helårsstudenter på fristående kurser på distans inom juridik-samhällsvetenskap och humaniora-teologi, hamnar Högskolan i Gävle i topp med 57 procent. Endast Karlstads universitet når högre, 58 procent. Den genomsnittliga prestationsgraden bland lärosätena var 50 procent och längst ned återfinns Högskolan i Jönköping, 24 procent, samt universiteten i Stockholm respektive Linköping, båda 36 procent.

Högskolan i Gävle bäst bland lärosäten med fler än 1 000 helårsstudenter

Bland lärosäten med fler än 1 000 helårsstudenter intar Högskolan i Gävle förstaplatsen. Därefter kommer Högskolan Kristianstad med 55 procent.

Distansutbildning är i särklass vanligast på fristående kurser. Läsåret 2010/11 var 34 procent av helårsstudenterna på fristående kurser registrerade på distanskurser.


För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26


Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2013-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)