Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter

Lars Löfqvist, doktorand i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, visar i sin avhandling hur företag, med färre än 50 anställda, utvecklar och kommersialiserar nya varor och tjänster.

Den viktiga innovation som sker i små företag

Innovation i små företag anses viktigt och har fått ett ökat fokus under senare år, inte bara i Sverige utan i många andra länder. Innovation ses som en förnyande faktor som bland annat kan bidra till jobbskapande och ekonomisk tillväxt.

Trots detta ökade fokus så har mycket varit okänt kring hur små etablerade företag egentligen gör då de utvecklar och kommersialiserar nya produkter och då speciellt hur de gör detta med sina ofta begränsade resurser.

Avhandlingen behandlar frågor som vad som motiverar små etablerade företag att ta fram nya produkter, hur nya produkter utvecklas och kommersialiseras samt hur resursbrist hanteras under dessa innovationsprocesser.

Ingen brist på goda idéer

Forskningen har bedrivits i samarbete med små företag från Söderhamns kommun och resultaten visar att det inte råder brist på goda idéer till nya produkter. Men för att dessa ska realiseras krävs det att de potentiella kunderna involveras under hela innovationsprocessen.

Snabb kommersialisering nödvändig

Man behöver både kunna utnyttja kundernas resurser samt säkerställa en snabb kommersialisering. Resurser investerade i en produktutveckling måste snabbt återbetalas så att ett jämnt kassaflöde kan säkerställas. Vidare så används ett stort antal s.k. ”Bootstrapping metoder” (alternativ till extern finansiering) för att få resurser som kan genomföra innovationsprocesserna.

En slutsats är att innovationsprocesser i små etablerade företag är resurseffektiva samt att företagens resursbrist även verkar förhindra misslyckad innovation.

Hjälp att förbättra stöd- och supportåtgärder

Avhandlingen bidrar med en rik och fyllig beskrivning om hur produktinnovation går till i små etablerade företag.

Detta med syftet att hjälpa små företag att på ett effektivare sätt skapa bättre produkter åt sina kunder men även för politiker och supportorganisationer att förbättra sina stöd- och supportåtgärder när det gäller innovation i små etablerade företag.Fredag den 17 januari försvarar Lars Löfqvist sin avhandling, "Product innovation in small established enterprises" Managing processes and resource scarcity" vid KTH, Stockholm.För mer information v v kontakta:
Lars Löfqvist, Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle
Telefon: 070-7410452
E-post: lars.lofqvist@hig.seText: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)