Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle utser tre hedersdoktorer

Högskolan i Gävle har utsett tre hedersdoktorer som kommer att motta hedersbetygelsen vid en akademisk högtid i april. De tre hedersdoktorerna är den egyptiska författarinnan Nawal El Saadawi, professor Arne Ljungqvist och Per Laurell, VD Gävle Energi.

- Hedersdoktoraten anknyter på ett utmärkt sätt till vår verksamhet och markerar betydelsen av högre utbildning och forskning i regionen Gävleborg, kommenterar ordföranden i Högskolans styrelse Mats Sjöstrand.

- Våra hedersdoktorer kommer att fungera som ambassadörer för Högskolan i Gävle både nationellt och internationellt och vara förebilder för de som vill studera hos oss eller dra nytta av vår forskning. Alla tre är starkt förankrade i hur viktig ökad kunskap är för att samhället ska utvecklas och ha en gynnsam tillväxt, säger rektor Maj-Britt Johansson.

Nawal El Saadawi

Nawal El Saadawi, född 1931, är en av de mest respekterade av de arabiskspråkiga kvinnliga författarna.

Hennes litteratur är väl spridd över världen och hon har fått flera utmärkelser, bland annat Stig Dagerman-priset 2012. Nawal El Saadawi har även nominerats till Nobelpriset i litteratur. Nawal El Saadawis livsgärning, inte minst kampen för kvinnors rättigheter, kopplar starkt till Högskolans vision om en hållbar livsmiljö för människan.

Läs mer om Nawal El Saadawi

Arne Ljungqvist.

Arne Ljungqvist, född 1931, läkare och professor, är den främsta internationella förgrundsfiguren för arbetet med anti-doping inom idrott.

Genom Professor Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation har han lyft fram doping som ett samhälleligt problem. Via Arne Ljungqvist Foundation har han också gett draghjälp åt Högskolan i Gävle i det nystartade idrottsvetenskapliga programmet och forskningen inom anti-doping.

Läs mer om Arne Ljungqvist


Per Laurell.

Per Laurell, född 1952, civilingenjör samt MBA, är VD i Gävle Energi sedan 2006.

Han har aktivt engagerat sig i utbildning, forskning och utveckling i samverkan mellan Högskolan i Gävle och näringslivet i Gävleborgsregionen. Hans engagemang har en tydlig koppling mot Högskolans profilområde Byggd miljö.

Läs mer om Per Laurell

Vid Högskolan i Gävle har bara vid ett tidigare tillfälle utsetts en hedersdoktor. Det var 2011 som Birgitta Stymne, rektor vid Högskolan 1989-2001, utsågs.

Nawal El Saadawi, Arne Ljungqvist och Per Laurell kommer att motta sina hedersbetygelser vid Högskolans Akademiska högtid den 25 april i Gävle konserthus.För ytterligare information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Mats Sjöstrand, ordförande Högskolestyrelsen, 072-225 61 33


Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)