Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Gävle utmärker sig positivt i studie från Karolinska Institutet

I rapporten där man undersökt sjuksköterskestudenters stressrelaterade problem under utbildningen är Högskolan i Gävle en av de utbildningar där studenterna rapporterar minst stress.

Det är väl känt att stressymptom och psykiska besvär ökar hos studenterna under sjuksköterskeutbildningen.

För att närmare undersöka orsaker och eventuella skillnader mellan lärosäten har KI genomfört en studie med deltagande av över 1700 sjuksköterskestudenter.

Unik studie

Studien är unik då den följer en nationell grupp av studenter med årliga uppföljningar under utbildningstiden och under de första fem åren efter avslutad utbildning.

Nytt är också att undersöka skillnader mellan lärosäten när det gäller förekomst av stressrelaterade problem. Och här utmärker sig sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Gävle positivt.

Minst stress hos studenterna vid Högskolan i Gävle

När det gäller problem med stress på grund av för hög arbetsbelastning, här uppvisades de största skillnaderna mellan lärosätena, uppvisade studenterna i Gävle de lägsta nivåerna.  

Också stress på grund av värderingskonflikter var över hela utbildningstiden lägre för studenterna vid Högskolan i Gävle.

Vad skapar skillnaderna?

Vad är det som skapar dessa skillnader mellan lärosätena? I Högskoleverkets tidigare utvärderingar av sjuksköterskeutbildningen, har skillnader i utbildningens struktur och upplägg påpekats som en faktor. 

Det finns all anledning att tidigt ta problemen med stress på allvar. Ökningen av utbrändhetssymptom får konsekvenser för lärandet och för yrkesförberedelsen.För mer information v v kontakta:
Gunilla Mårtensson, utbildningsledare Akademin för hälsa och arbetsliv, 073-460 65 37Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-05-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)