Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle får 296 nya utbildningsplatser för lärare

296 av de nya utbildningsplatserna för lärare och förskollärare går till Högskolan i Gävle. Så blev resultatet när regeringen redovisade sin satsning på 10 000 nya platser till universitet och högskolor.

Huvuddelen av regeringens satsning på sammanlagt 10 000 nya högskoleplatser
sker inom lärar- och förskollärarutbildningarna.

Satsningar görs även på hälso- och sjukvårdsutbildningar och fördelas på lärosäten runt om i Sverige. I Gävle går de pengarna till utbildning av specialistsjuksköterskor. 

Då de flesta utbildningar är fleråriga sker utbyggnaden successivt från 2015 så att det 2018 motsvarar över 10 000 utbildningsplatser.

Fördelningen av platserna har gjorts utifrån söktrycket till respektive lärosäte, arbetsmarknadens behov och efter lärosätenas möjligheter att bygga ut utbildningarna.

Sverige står inför en situation där alldeles för få har sökt till lärarutbildningarna under 20 års tid, detta samtidigt som många verksamma lärare närmar sig pensionsåldern.

Många fler måste välja att bli lärare om den svenska skolan ska lyckas vara en kunskapsskola i världsklass.

- Det tilldelade antalet platser välkomnas. Sett till regeringens bedömningsgrunder för tilldelning av fler platser kan vi konstatera att vår lärarutbildning är eftertraktad av både studenter och av arbetsmarknaden för lärare i Gävleborg, säger rektor Maj-Britt Johansson.

- Dessutom är det ett bevis på att Högskolan i Gävle har kapacitet att bygga ut lärarutbildningen med bibehållen hög kvalitet.
För mer information v v kontakta:
Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 88 83 eller
070-655 88 83
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)