Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Green Social Work gav Komal Singh Rambaree Årets miljöpris

Komal Singh Rambaree, filosofie doktor och universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, mottog priset när Högskolan firade sin Akademiska högtid den 25 april.

Årets miljöpris

Årets miljöpris är en utmärkelse som i år delades ut för tredje gången. Priset tilldelas en medarbetare som under det senaste året gjort goda insatser för att främja Högskolans roll i den hållbara utvecklingen och Högskolans miljöarbete.

Därför får Komal Singh Rambaree priset

Valet motiveras med följande ord:
"Komal Singh Rambaree har på ett innovativt sätt visat hur Högskolans vision kan genomsyra verksamheten genom att utveckla kursen "Socialt arbete och hållbar utveckling". 

"Komal Singh Rambaree har vidare introducerat området Green Social Work som ett intressant och nydanande forskningsfält vid Akademin för hälsa och arbetsliv och bidrar därigenom till att  utveckla kunskapen om en hållbar livsmiljö för människan."

Green Social Work

Komal har arbetat mycket med socialt arbete utomlands, ett arbete som mer och mer kommit att inkludera den miljö som människor lever och verkar i, Green Social Work.

- Om vi vill ha en hållbar utveckling så måste vi involvera rättvisefrågorna i miljöarbetet. Därför har jag introducerat Green Social Work i utbildningen, säger Komal Singh Rambaree.

- Jag har tidigare arbetat med många projekt som syftar till att skydda och bevara miljön. T ex den marina miljön på Mauritius. Vi arbetade då tillsammans med olika grupper, fiskare, men också investerare och affärsinnehavare för att skapa ett gemensamt engagemang för miljön de alla på olika sätt var verksamma i och beroende av.

- Det viktiga är att allas röst får höras, att alla ska känna sig delaktiga, och att orättvisor uppmärksammas.

Vad det betyder att få priset

- Jag känner i och med att jag får detta pris att initiativet erkänns och värderas och det visar att hela akademin står bakom detta.

- Priset skapar också extra draghjälp och motivation utanför Högskolan. Vi diskuterar till exempel nu tillsammans med Furuviksparken ett projekt där vi tittar på hur man kan använda djur i socialt arbete men också hur vi skapar ett bättre djurskydd.

Det internationella socionomprogrammet

- Studenterna på det internationella socionomprogrammet kommer från hela världen, Kina, Afrika, Ryssland, men även Finland och Sverige förstås, säger Komal Singh Rambaree.

- Många av våra svenska studenter har minst en förälder som är född utomlands och de har tidigare studerat vid utländska universitet och vill nu fortsätta i den riktningen.

Komal Singh Rambaree

Komal kommer från Mauritius. Han har studerat i många år England och har  masterexamen i socialt arbete och socialpolitik samt en doktorsexamen från universitetet i Manchester. Hans fru är svenska och därför hamnade de så småningom i Sverige. Men först arbetade de 6 år på Mauritius. Det internationella socionomprogrammet där undervisningen är på engelska passade perfekt för Komal som började sin tjänst vid Högskolan i Gävle 2010.


Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 15 000 kr i form av ett arbetsstipendium för kompetensutveckling i enlighet med prisets statuter.
För ytterligare information v v kontakta:
Komal Singh Rambaree, universitetslektor i socialt arbete 
Telefon: 64 82 66, 073-092 17 39 
E-post: komal.singh.rambaree@hig.se
Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-04-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)