Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Gävleforskares artikel bland de mest nedladdade hos engelsk tidskrift om lärande

Göran Fransson och Jan Grannäs, verksamma inom ämnet didaktik vid Högskolan i Gävle, toppar nedladdningen av svenska artiklar hos den engelska tidskriften ”Teachers and Teaching” med sin artikel som handlar om dilemman i utbildningssammanhang.


Vad handlar artikeln om?

Artikeln ger ett teoretiskt bidrag till hur man kan förstå dilemman, som del av ”dilemmatic space”. Med utgångspunkt i komplexiteter, utmaningar och dilemman som finns inom utbildningssystem och som t.ex. lärare och rektorer har att förhålla sig till, diskuterar vi hur dilemman kan förstås.

Till skillnad från problem, som kan lösas, handlar dilemman om att välja mellan olika alternativ där valen inte leder till en tillfredställande lösning. Att hantera dilemman handlar sålunda om att försöka hantera valmöjligheter, intressekonflikter och spänningar mellan konkurrerande och emellanåt oförenliga mål, krav, förväntningar, handlingar, värderingar etc.

Traditionellt sett har dilemman betraktats som något som framträder i situationer. I artikelns diskuterar vi dock en annan syn på dilemman, där vi argumenterar för att det kan vara fruktbart att tänka kring ett ”dilemmatic space” som personer alltid förhåller sig till.

Centralt blir då frågor kring positioner och relationella processer som förhandlingar, samspel och positioneringar liksom hur frågor kring etik, moral och dilemman ingår i denna dynamik.

Varför tror ni att så många laddar ner artikeln?

En anledning är nog att artikeln ger nya perspektiv på hur dilemman i utbildningssammanhang kan förstås. Ett annat skäl är nog att den ger ett teoretiskt bidrag till en central del i förskollärares, lärares och rektorers yrkesvardag – att hantera dilemman och oförenliga krav, förväntningar och mål.

Genom olika review-uppdrag vi fått så vet vi också att andra har läst artikeln för att referera till artikeln – och det är extra kul.Läs mer om artikeln


Förlaget Taylor & Francis, med 1700 peer-reviwed tidsskrifter, har sammanställt de av svenskar mest nedladdade svenskproducerade forskningsartiklarna de senaste tre åren, och en av dessa är författad av Göran Fransson och Jan Grannäs vid Högskolan i Gävle.

Förutom att vara en av de mest nedladdade svenska artiklarna inom området ”education” hos förlaget, ligger artikeln dessutom på tidsskriftens 20-i-topp-lista över mest nedladdade artiklar någonsin.

Artikeln publicerades förra året i tidsskriften ”Teachers and Teaching: Theory and Practice”.

För mer information, v v kontakta:
Göran Fransson, lektor i didaktik vid Akademin för utbildning och ekonomi Tel: 026-64 86 39 E-post: gfn@hig.se

Jan Grannäs, lektor i didaktik vid Akademin för utbildning och ekonomi Tel: 026-64 87 97 E-post: jan.grannas@hig.se
Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-05-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)