Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Innovativa examensarbeten belönas genom nytt stort stipendium

Ett årligen återkommande stipendium på max 34 100 kr till studerande vid Högskolan i Gävle har instiftats av Knowit. Syftet är att premiera och stimulera idérika studenter att vidareutveckla sina idéer.

Stipendiet utgör en belöning för en god studieprestation där särskild hänsyn ska tas till ett innovativt examensarbete – inom vilket ämnesområde som helst.

- Högskolan i Gävle vill arbeta för en hållbar livsmiljö för människan. För att åstadkomma detta är det oerhört viktigt att stödja och uppmuntra nya idéer och innovationer inom såväl utbildning som forskning. Det är genom människors utvecklingsdriv som vår framtid skapas och formas, säger Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle

- Vi är mycket stolta över att se ett nytt stipendium som premierar just innovation och ser fram emot ett spännande samarbete med Knowit för att gemensamt finna årets mest innovativa examensarbete, säger Maj-Britt Johansson.

– Vi vill främja ett innovativt tänkande för att möjliggöra utvecklandet av något originellt och principiellt nytt av betydelse. Knowit är ett bolag som jobbar med hög grad av innovation i vår dagliga verksamhet, antingen i vår egen verksamhet eller i våra kunders affär. Stipendiet är en självklar förlängning av vår egen verksamhet, säger Hans Reinikainen, initiativtagare och bolagschef för Knowit Gävleborg.Stipendieansökan värderas i två steg. I första steget sker en granskning utifrån de akademiska meriterna. Denna granskning resulterar i ett förord som beslutas av stipendiekommittén, som består av akademiker från Högskolan i Gävle och representanter från Knowit.

I andra steget sker en granskning utifrån de innovativa kvaliteterna. Denna granskning görs av representant från Knowit i samråd med representant från stipendiekommittén och beaktar fyra olika dimensioner:  

  • Innovativ höjd - grad av nyhetsvärde
  • Strategisk höjd - grad av framåtriktning
  • Realistisk höjd - grad av genomförbarhet
  • Värdeskapande höjd - grad av ekonomiskt-, kulturellt-, socialt-, kvalitativt värde 

Stipendiet utdelas varje år i samarbete mellan Knowit och Högskolan i Gävle. 

Högskolan i Gävle verkar för en hållbar livsmiljö för människan. Vi är ett modernt och utvecklingsinriktat lärosäte med cirka 15 000 studenter. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 500 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Högskolans stipendieverksamhet är nationellt stark och uppbyggd genom mer än 30 donatorer. Stipendieverksamheten omsluter cirka 800 000 kr årligen genom ett 60-tal stipendier.

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com. 

För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
Hans Reinikainen, bolagschef, Knowit Gävleborg AB, 070 688 72 16


Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-05-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)