Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Hur står det till med ungdomars vilja till demokratiskt engagemang?

Forskarna Jan Grannäs (Högskolan i Gävle) och Pia Nyman-Kurkiala (Åbo akademi) har beviljats 820 000 kronor till en förstudie om ungdomars villkor, möjligheter och kunskaper till ett medskapande demokratiskt medborgarskap.


Varför har ni valt detta område, Jan Grannäs?
- Det är ett viktigt område. Det handlar om demokratins grundval, om uppväxande generationers förberedelse för ett aktivt medborgarskap.

Är signalerna att ungdomars intresse för demokratiskt engagemang minskar?
- Nej intresset håller i sig, det finns en vilja men den tar idag andra kanaler. Ofta skapar enfrågerörelser stort engagemang, till exempel Amnesty, Greenpeace, Djurens rätt.

- Vi hoppas få ett bättre grepp om kunskaperna till handling.

Den sociala hållbarheten

Jämförelser kommer att göras mellan regioner i Sverige, Finland och Norge med fokus på den sociala hållbarhetens betydelse, särskilt då jämställdhets-, ålders- och mångfaldsaspekter.

Ungas demokratiska värdegrund

Målsättningen är att öka kunskaperna om ungas villkor, attityder, förutsättningar och kunskaper för att än mer kvalitetssäkra det barn- och ungdomspolitiska arbetet i regionerna.

Vidare vill de båda forskarna bidra med fördjupade kunskaper om skolans grundläggande uppdrag att förbereda barn och unga till ett medskapande medborgarskap ställt i relation till resultaten från regionens LUPP-resultat.


Studien baseras på jämförande analyser av data från de nationella
Lupp-undersökningarna (Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Studien finansieras med bidrag från Region Gävleborg, Österbottens förbund och Botnia-Atlantica programmet (EU).För mer information, v v kontakta:
Jan Grannäs, Universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle.
Tel: 026-64 84 97
E-post: jan.grannas@hig.seText: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)