Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle och Uppsala universitet fördjupar sitt samarbete

Högskolan i Gävle och Uppsala universitet fördjupar sitt samarbete inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning.

Uppsala universitet och Högskolan i Gävle vill på detta sätt uppnå ett starkt och lärosätesövergripande samarbete i vid bemärkelse när det gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

- Högskolan i Gävle och Uppsala universitet kompletterar varandra inom flera områden. Vi har också liknande inriktningar och samarbetet kommer att ge båda sidorna synergier. Samarbetet gör att framför allt Högskolan i Gävle blir bredare och starkare samtidigt som vi ser ett genuint intresse från Uppsala universitet att utöka sitt samarbete med oss, säger rektor Maj-Britt Johansson.

Den 26 juni undertecknas ett treårigt avtal där de båda lärosätena förbinder sig att arbeta för att uppnå ett kvalitetsdrivande samarbete där syftet är att fokusera på samverkan samtidigt som båda vidmakthåller sina organisatoriska särarter och sin självständighet.

Målsättningen med samarbetet är att uppnå:

  • Ökade valmöjligheter för studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
  • Större möjligheter till breddat innehåll och fler tillämpade inslag i utbildningarna
  • Gemensamma seminarier
  • Gemensam bas för lärare, forskare och handledare
  • En ökad social breddning inom utbildningarna

Exempel som lyfts fram är:

  • Samarbete kring forskarskolor
  • Nyttjande av respektive lärosätes forskningsdatabaser
  • Samverkan inom lärarutbildningen
  • Gemensamt informera studenterna om det samlade kursutbudet inom lärosätenas grundutbildning

Vidare förutses samverkan kring utbildning av handledare, liksom pedagogisk utbildning av egna lärare och där så är möjligt inom projekt finansierade som uppdragsutbildning. 

Pressträff

Signering av avtalet och mer information om samarbetet hålls i samband med en pressträff på Högskolan i Gävle den 26 juni kl. 10.45. Vi möter upp vid receptionen.

För ytterligare information v v kontakta:

Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26

Elisabeth Daunelius, förvaltningschef, 026-64 85 85 eller 070-335 73 61

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-06-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)