Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle tvingas tacka nej till många av de sökande

- Höstens antagning är nu klar och bland dem som sökt till våra program och kurser kan vi anta 32 procent. Det innebär att det blivit ännu svårare att komma in vid Högskolan jämfört med rekordhösten 2013, säger verksamhetsstrateg Erika Rosen.

Rekordhögt söktryck

10 300 behöriga sökande har som första val sökt till höstens program och kurser vid Högskolan i Gävle. Det är en ökning med 10 procent jämfört med rekordhösten 2013. Totalt sökte 31 600, också det en stor ökning med 22 procent.

Till högskolans programutbud antas 2 100 personer vilket innebär att Högskolan tvingats tacka nej till 48 procent av de förstahandssökande. De program där lägst andel av de sökande kan antas är:

  • Förskollärarprogrammet (distans)
  • Kandidatprogrammet i utredningskriminologi
  • Socionomprogrammet
  • Ekonomprogrammet (distans)

På samtliga dessa program kan mindre än 20 procent av de förstahandssökande antas.

Vi borde enbart glädjas

- Söksiffrorna visar återigen med eftertryck att vi är mycket attraktiva för framtidens studenter. Vi är en av de mest efterfrågade högskolorna i Sverige idag, och det borde ju vara enbart glädjande, säger Per-Arne Wikström samverkanschef vid Högskolan i Gävle.

- Men frustrerande nog tvingas vi att stänga ute så många och detta i en region som har så stora behov av framtidstro och kompetenshöjning. Vi riskerar att förlora en generation unga människor som efterfrågar högre utbildning men som inte har möjlighet att ta del av den.För mer information, v v kontakta:
Erika Rosén, verksamhetsstrateg, 026-64 82 30 eller 070-191 38 45
Per-Arne Wikström, samverkanschef, 026-64 87 03 eller 070-649 87 03


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-08-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)