Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle och Gävle kommun utökar sitt samarbete

Samhället behöver stärka kompetensen hos de yrkesverksamma och tillse att kompetens tillförs. Nu tar Högskolan tillsammans med Gävle kommun nästa steg för att utveckla Gävleregionen till en attraktiv miljö för människan.

Fler behöver högre utbildning

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kompetens. För att öka konkurrenskraften för både individ och samhälle behöver fler högre utbildning. Samarbetet ska främja ett studiemönster där högre utbildning är en självklar möjlighet. Vi vill utöka vår attraktionskraft genom att erbjuda en attraktiv studietid och en god livsmiljö. Här ska man kunna bo, leva, verka och utvecklas under studierna och i framtiden.

Ökad tillväxt genom forskning och utbildning

Vår regions tillväxt bidrar till en positiv utveckling i Sverige och internationellt. Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för att forskning och utbildning är lokalt, regionalt, nationellt och internationellt bärkraftig.

Ny kompetens i samspel

I ett föränderligt samhälle behövs ökad samsyn mellan efterfrågan på kompetens, individens val och utbildningssystemet. Ny kompetens växer fram i samspelet mellan den akademiska världen och kommunens verksamheter

- Jag är mycket glad över att Högskolan och Gävle kommun nu tar ett gemensamt krafttag för att renodla och förstärka vårt redan omfattande samarbete, säger rektor Maj-Britt Johansson.


I samband med signering av avtalet onsdag 20 augusti är även media inbjudna att ställa frågor och få information om samarbetet.


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-08-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)