Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Vi behöver lära av tillväxtekonomierna

Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, får 5,9 miljoner kronor av VINNOVA för att undersöka hur konkurrenter i tillväxtekonomier som Kina och Turkiet arbetar med innovation och produktutveckling.

Allt starkare konkurrens

Svenskbaserade företag har sedan 1990-talet konkurrerat med lågkostnadsproducenter i nya tillväxtekonomier. Nu möter svenska teknikföretag allt starkare konkurrenter från dessa länder också inom produktutveckling.

Dessa nya konkurrenter utmanar nu svensk industri och produkt-utvecklingsforskning. Samtidigt erbjuder företag i tillväxtekonomierna viktiga samarbetsmöjligheter, t ex för Saab-gruppen.


Dra lärdomar

Berätta mer, Lars Bengtsson, professor i innovation vid Högskolan i Gävle:

Vad är syftet med det här forskningsprojektet?
Svenska företag möter i allt högre grad  konkurrenter från tillväxtekonomier som snabbt förflyttat sig från lågkostnads-produktion till att konkurrera genom avancerad forskning, och utveckling.

Syftet med projektet är att analysera strategier och arbetssätt hos konkurrenter i fyra sektorer (telekom, vitvaror, anläggningsmaskiner och  flyg)
och på basis av detta dra lärdomar för utveckling av svenska industriföretag.


Varför tror du att ni fick pengarna?
Vi kommer att titta på branscher kritiska för svenska industriföretag. För att överhuvudtaget få pengar från VINNOVA krävs ledande forskning kring relevanta frågor i nära samverkan med företag och organisationer.

Vad betyder detta för forskningen vid Högskolan i Gävle?
Vi markerar med detta besked att Högskolan i Gävle och industriell ekonomi bedriver fortsatt näringslivsrelevant forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom området innovationsstrategier i globala industriföretag.


Forskningsprojektet ska ledas av professor Lars Bengtsson och genomförs
av avdelningen för Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle i samarbete
med forskare vid Linköpings universitet.


Industriell ekonomi

Forskningen inom Industriell ekonomi och CLIP vid Högskolan i Gävle bedrivs inom den ena av Högskolans två forskningsprofiler, Byggd Miljö.

Huvudämnet Industriell ekonomi, täcker delområden logistik, innovation, organisation, kvalitet och industriell miljöekonomi. Fokus är på aktuella problem, strategier och aktiviteter inom industrin.

CLIP - centrum för logistik och innovativ produktion

CLIP, ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle.
Det etablerades då logistik och innovativa produktionslösningar blivit allt viktigare för att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer.

CLIP vill vara en utvecklande mötesplats för människor och företag, samtidigt som man erbjuder regionen tillgång till excellent kompetens inom logistik och innovativa processer.

För mer information, v v kontakta:
Lars Bengtsson, professor i innovation vid Högskolan i Gävle. 
Tel: 026 - 64 88 02
E-post: lbn@hig.seText: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-09-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)