Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Ris och ros när utbildningsvetenskapliga ämnen utvärderades

Universitetskanslersämbetet ger i den nationella kvalitetsutvärderingen tre av fem utvärderingar inom utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle betyget hög kvalitet och två får betyget bristande kvalitet.

Nationellt har totalt 39 jämförbara ämnen utvärderats i denna omgång. I pedagogik på kandidatnivå har 7 av 14 utvärderade bedömts ha brister.

Utvärderingen gäller inte lärarutbildningen

Det är inte lärarutbildningen som har utvärderas nu utan de programmen utvärderas separat vid ett senare tillfälle.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat didaktik på kandidat- och magisternivå, pedagogik på kandidat- och magisternivå samt dramapedagogik på kandidatnivå. Bedömningen blev hög kvalitet förutom pedagogik på kandidatnivå samt didaktik på magisternivå, där UKÄ finner brister.

- UKÄs utvärderingar är en viktig del i vårt kvalitetsarbete och vi kommer
självfallet att vidta alla de återgärder som är nödvändiga, säger avdelningschef Åke Tilander.

- Man måste komma ihåg att vi inte blivit underkända utan att UKÄ pekat på vissa brister som vi får ett år på oss att åtgärda.

Dramapedagogik får betyget hög kvalitet

- Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att UKÄ nu bekräftat att studenter som läser dramapedagogik vid Högskolan i Gävle har en utbildning bakom sig med hög kvalitet, säger Birgitta Silfver, ämnesansvarig i dramapedagogik.

- Lärande i, med och genom dramapedagogik skiljer sig från lärprocesser i andra ämnen just genom den konstnärliga processen där gestaltandet av kunskap, erfarenheter och åsikter blir till i dialog med mediet. För ytterligare information vänligen kontakta:
Åke Tilander, avdelningschef, avdelningen för utbildningsvetenskap
Telefon: 026- 64 86 44, 073-270 74 36 
E-post: ake.tilander@hig.seText: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-10-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)