Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Ny forskning ger socialarbetarna bättre analysverktyg

Förstora bilden

Sam Larsson, professor i socialt arbete, vid Högskolan i Gävle

I en ny bok tillämpas socialpsykologisk forskning för första gången på socialt arbete.


Den första boken i sitt slag

Professor Sam Larsson vid Högskolan i Gävle har i ett forskningssamarbete med professor Peter Sohlberg vid universitetet i Trondheim skrivit en ny bok om socialpsykologi för socialt arbete.

Boken är den första i sitt slag som diskuterar socialpsykologisk teoribildning och socialpsykologisk forskning och tillämpar den på socialt arbete.

Nya perspektiv

Bokens viktigaste bidrag är att den ger nya perspektiv på hur man kan förstå samspelet mellan människor och mellan individer och sociala strukturer.

Boken ger inte bara en ökad förståelse för hur det samspelet mellan människor kan förstås utan också för hur olika problemkomplex som uppstår i detta samspel kan förstås inom ramen för socialt arbete.


Berätta mer, Sam Larsson, professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle:

Vad är syftet med boken och vem riktar den sig till?

Den ska vara en introducerande text till hur socialpsykologi kan användas inom ramen för socialt arbete. Den är användbar där det finns behov av att diskutera frågor som berör socialpsykologiska frågeställningar och deras betydelse för praktiskt socialt arbete.

Boken vänder sig främst till universitets- och högskolestudenter vid socionomutbildningar samt till yrkesverksamma socialarbeterare, psykologer och vårdpersonal som kan ha nytta av socialpsykologiska analyser i sitt arbete.

Men den är också av allmänt intresse för den som vill studera ett brett spektrum av socialpsykologiska teorier med tillämpning på sociala och individuella problem.

Vad är det nya med boken ”Socialpsykologi för socialt arbete”?

Bokens integrerar både psykologiska, sociologiska och juridiska dimensioner och visar på deras betydelse för det sociala arbetets praktik.

Boken ger även nya perspektiv på hur man kan göra socialpsykologiska analyser inom typiska huvudområden för socialt arbete som exempelvis missbruk, ungdomars användning av alkohol och droger, psykisk ohälsa och förståelse för olika marginaliserade grupper i samhället.
Boken heter: "Socialpsykologi för socialt arbete"
(Studentlitteratur)


För mer information, v v kontakta:

Sam Larsson, professor i socialt arbete Högskolan i Gävle
Telefon: 026 -64 82 21, 073-461 43 08 
E-post: sam.larsson@hig.seText: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)