Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Direkt högre patientsäkerhet med lyhörd sjukvårdsrådgivning

Patientsäkerheten i telefonrådgivningssamtal till 1177 blir högre när den uppringande får möjlighet och uppmuntras att mer öppet berätta om sitt eller en anhörigs sjukdomstillstånd. Det visar en ny studie av forskare vid Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola och Uppsala Universitet.


Forskarna har jämfört tidigare forskning om samtal som lett till en Lex Maria anmälan om patientskada med normala samtal som inte lett till någon patientskada.

De analyserade total 52 samtal som matchades på patientens ålder, kön och kontaktorsak och så har de undersökt vilken skillnad man kan se i kommunikationen.

Fler öppna medicinska frågor

De ser att det finns signifikanta skillnader mellan de här samtalen. På så sätt att i de normala samtalen så ställer sjuksköterskorna fler öppna medicinska frågor.

- De aktiverar patienterna mera i samtalet. Aha:ar, hummar med och uppmuntrar patienterna att berätta mer, säger Annica Ernesäter, lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Ger mer medicinsk information

När de sedan tittat på patienternas kommunikation, så ges sjuksköterskorna mycket mera medicinsk information att basera sin bedömning på tack vare att de använder de här öppna samtalen och patientaktiverande strategierna.

- Och ju mer underlag man har för att bedöma en patient desto säkrare blir ju bedömningen.

Inte dyrare

Riktigt intressant i de här fallen är också att det inte finns någon skillnad i samtalslängd, alltså samtalen är lika långa. Detta blir alltså inte dyrare, men det blir så mycket bättre.

- Ställ mer öppna frågor, så får du mer information att grunda dina beslut på. Aktivera patienten, visa att du lyssnar genom att säga aha och humma med, säger Annica Ernesäter.


Fyra forskare i studien
- Vi är fyra författare som bidragit på olika sätt. Vår forskningsledare Maria Engström har bidragit till en stor del av dataanalysen i denna studie.


För mer information vv kontakta:
Annica Ernesäter, universitetslektor i vårdvetenskap Högskolan i Gävle
Telefon: 026- 64 84 04 
E-post: annica.ernesater@hig.seText: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)