Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Alla studenter fick jobb!

När Högskolan i Gävle följt upp den första kullen avgångsstudenter från Energisystem (Co-op) 180 hp, studieformen som möjliggör en kombination av studier och arbete på ett företag, har samtliga alumner anställningar.

Skapade nya tjänster

De första åtta studenterna som läst Energisystem (Co-op) examinerades efter vårterminen 2014. Samtliga har nu jobb, och av dem återfinns sju på nya tjänster.

- Att våra studenter är attraktiva visste vi redan, men detta tyder dessutom på att de skapar tillväxt på arbetsmarknaden, säger Magnus Lemoine, samordnare för Co-op-utbildningar vid Högskolan i Gävle.

- Vi är bra på samverkan och arbetsintegrerad utbildning vid Högskolan i Gävle och här kommer ännu ett kvitto på att vi gör rätt, säger Bengt Eriksson, Akademichef vid akademin för teknik och miljö.


Högskolan i Gävle i topp gällande samarbetet med arbetslivet

Tidigare har Högskolan i Gävle utmärkt sig när det gäller ingenjörsutbildningarna med Co-op-inriktning.

Då Svenskt Näringsliv i april redovisade sina topplistor över de utbildningar som har bästa samverkan med arbetslivet, hamnade Maskiningenjör (Co-op) 180 hp på 9:e plats av Sveriges alla utbildningar.

Även de övriga tre co-op-programmen finns på topp 20-listan inom teknikutbildningarna.


Co-op – en kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet

Co-op innebär att studier varvas med arbete under betalda arbetsperioder på ett företag. Under arbetsperioderna utför studenterna riktiga arbetsuppgifter samtidigt som de för med sig aktuell kunskap in i företaget.

Studenterna får, genom sina anställningar, relevant arbetslivserfarenhet vilket ökar motivation och studieresultat.

För företagen är det ofta en långsiktig rekryteringsstrategi där man kan lära känna en framtida medarbetare.

För Högskolan genererar samarbetet med företagen en ökad insikt i näringslivets behov vilket bidrar till utbildningar som ligger i framkant.
För mer information, v v kontakta:
Bengt Eriksson, akademichef vid Akademin för teknik och miljö.
Tel: 070 - 695 60 12
E-post: bengt.eriksson@hig.se

Magnus Lemoine, samordnare Co-op-utbildning.
Tel: 026- 64 89 02, 073- 070 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se
Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-10-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)